Đề tài Chương trình quản lý cửa hàng Internet

<p> Xác định luồng hệthống: a.Sơ đồhệthống cho biểu đồ ”1. Đáp ứng nhu cầu cùa khách” Máy thực hiện 2 tiến trình 1.2 và 1.4 a.1.Tiến trình”1.2.Kiểm tra chốtrống” Xửlý mối khi có khách vào Sau khi nhập vào Loại dịch vụ,xác định sốchốnhưsau: Khách 1.1 Hỏi yêu cầu của khách 1.2 Kiểm tra chỗtrống Sổghi khách ra B A Bảng giá 1.4 Ghi sổ khách vào 1.3 Ghi phiếu D Sổghi khách vào Phiếu ghi C Hết máy Loại dịch vụy/cầu Vé xe Đã ghi phiếu Yêu cầu Còn máy Yêu cầu Trong đó: - Tổng sốloại máy của loại dịch vụ: đã biết trước. - Sốlượng máy đang hoạt động := tổng sốbản ghi trong bảng ghi khách vào a.2.Tiến trình “1.4 ghi sổkhách vào” Xửlý mối khi có khách vào, và còn chốtrống Chỉcần nhập vào Mã máy loại dịch vụ,còn thời gian vào được lấy ra từhệ thống của máy b.Sơ đồhệthống cho biểu đồ2“Thanh toán dịch vụcủa khách” Máy thực hiện hai tiến trình 2.3 và 2.4 b.1:Tiến trình”2.3.Thanh toán” 2.1 Kiểm tra phiêu ghi 2.2 Đối chiếu với sổghi khách vào khách 2.3 Thanh toán 2.4 Ghi sổ khách ra Ghi sổ khách raC Thông tin phiếu Dịch vụ đã thanh toán Phiếu thanh toán Phiếu giả Phiếu ghi khách vào Phiếu đã kiểm tra Phiếu sai Phiếu đúng Xửlý mỗi khi có khách ra,Phiếu là thật phù hợp với thông tin trong sổ. Sau khi nhập vào Mã máy sẽtìm ra được Máy người đó sửdụng,bổxung thêm giờkhách ra từgiờcủa hệthống. Tính tiền nhưsau b.2.Tiến trình”2.4.ghi sổkhách ra” là tiếp tục của tiến trình 2.3 Chỉcần ghi lại các dữliệu đã có vê dịch vụ đã có vào máy c.Sơ đồhệthống cho biểu đồ”3.Giải quyết sựcố” Máy thực hiện 3 tiến trình 3.1,3.2,3.3 khách 3.1 Kiểm tra hiện trạng máy 3.2 Đối chiếu với sơ đồ phòng máy Khách 3.3 Giải quyết sựcố 3.4 Lập biên bản Biên bản Lỗi do khách Thông báo sựcố Thông tin sựcố Do máy tính Không đúng Đúng Thông tin vềsựcố Chọn máy khác cho khách Thông tin sựcố c.1.Tiến trình”3.1 kiểm tra hiện trạng của máy” Mối khi có sựcố,Ngưới coi dịch vụphải đến trực tiếp kiểm tra máy Xem có phải do máy hay không c.2.Tiến trình”3.2 Kiểm tra theo sơ đồmáy” Sau khi kiểm tra hiện trạng của máy, ta cần phải kiểm tra sơ đồmáy xem có đúng là máy nhưvậy không? c.3.Tiến trình”3.3 Xửlý sựcốmáy” Tiền hành khắc phục sựcốvềmáy cho khách trong thời gian ngắn nhất c.4.Tiến trình”3.4 “Lập biên bản ” Thực hiện sau khi đã kiểm tra sơ đồmáy Cập nhật nội dung biên bản theo mấu trên máy </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY