Đề tài Công nghiệp hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Từ đại hội Đảng lần thứIII, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá(CNH-HĐH) lànhiệm vụtrung tâm của thời kỳquá độ, Đảng ta đãxác định thực chất c ủa CNH xãhội chủnghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹthuật, thực hiện phân công mới vềlao động xãhội làquátrình tích luỹxã hội chủnghĩ a đểkhông ngừng thực hiện tái sản xuất mởrộng“. Thực tiễn lị ch sử đãchỉ rõ đểthủtiêu tình trạng lạc hậu vềkinh tếxãhội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm tăng trưởng nhanh ổn định, nước ta phải xác định rõcơcấu kinh tếhợp lý, trang thiết b ị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế. Mặt khác, nước ta lànước đang phát triển vìvậy quátrình ấy gắn liền với quátrình công nghiệp hoá đểtừ đóhiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, trong quátrình công nghiệp hoá, hiện đại hoácủa ta trước đây do nhiều nguyên nhân trong đócónguyên nhân nóng vội chúng ta đãmắc phải một số sai lầm khuyết điểm mà đại hội Đảng lần thứVI vàVII đãvạch ra. Việc xây dựng đúng đắn những quan điểm CNH-HĐH ởViệt Nam hiện nay cóvị trírất quan trọng đối với quátrình CNH-HĐH. Bởi xây dựng đầy đủ các quan điểm CNH-HĐH sẽ l àcơsở đúng đắn cho việc định hướng, định lượng chỉ đạo vàtổchức thực hiện các nội dung vàcác bước đi c ủa CNHHĐH phùhợpvới bối cảnh xãhội chủnghĩa ởnước ta. Nghị quyết đại hội VIII c ủa Đảng đã đưa sựnghiệp đổi mới lên tầm cao mới, đẩy mạnh CNH-HĐH. Mặt khác, CNH-HĐH đất nước phải chứa đựng được mục tiêu, chiến lược, nội dung, hình thức, phương hướng cách mạng của đảngta trong thời k ỳ đổi mới. Để đạt mục tiêu nhất quán vàxuyên suốt đólà dân giầu nước mạnh, xãhội dân chủ, công bằng vàvăn minh thì Đảng ta phải trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa 15 năm đổi mới đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY