Đề tài Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền

<p> Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi cho lĩnh vực này chiếm khoảng 80% vốn đầu tƣ cả nƣớc. Sản xuất của ngành không chỉ là những công trình mang ý nghĩa quan trọng mang giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài có giá trị kinh tế cao mà nó còn thể hiện về mặt thẩm mĩ nghệ thuật cao.Đó là phong cách lối sồng bản sắc của một dân tộc đồng thời mang tính văn hoá xã hội. Trong điều kiện kinh tế nƣớc ta hiện nay đang thực hiên bƣớc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nền kinh tế thị trƣờng nhiều thành phần nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Vì vậy việc hoàn thiện, cải tiến hiện đại hoá cơ sở hạ tầng sao cho phù hợp trong thực tế là một đòi hỏi bức thiết ở khắp moi nơi trên toàn lãnh thổ, điều này không chỉ có ý nghĩa khối lƣợng của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà song song với nó là số vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao cho phù hợp trong thực tế là việc quản lí và sử dụng vốn một cách có hiệu quả khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát trong công tác sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn (thiết kế lập dự án thi công nghiệm thu …) trong một thời gian dài. Trong xây dựng cơ bản việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một thành phần cơ bản của công tác kế toán. Đối với các doang nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với chính doanh nghiệp việc hạch toán tốt công tác này sẽ làm cơ sở để giám sát hoạt độn g, để từ đó khắc phục tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trƣờng nƣơc ta hiện nay. Với nhà nƣớc công tác hạch toán kế toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp là cơ sơ để nhà nƣớc kiểm soát vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản và thu thuế. Khoá luận tốt nghiệp Nhận thức đúng vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền”. Với mục tiêu tiếp cận thực tế, đi sâu vào nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tại công ty, từ quá trình phân tích đó để xem xét đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra những kiến nghị về ph ƣơng hƣớng hoạt động, biện pháp giải quyết các tồn tại của công ty. Đề tài nghiên cứu nội dung gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp Chƣơng 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền. Chƣơng 3: Môt số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY