Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực trong qúa trình công nghiệp hoá hiện đại hoá

(Bản scan) A. LỜI MỜ ĐÀU: Tại đại hội toàn quốc lần X một lần nửa Đảng ta lại khăng định :phát triền giáo dục và đào tạo là một trong nhưng động lực quan trọng thúc đấy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá,lá điêu kiện để phát huy nguồn nhân lực,yếu tố cơ bản đề phát triền xã hội,tăng .trưởng kinh tê nhanh và bền vừng,cùng với đó đây mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá lại được Đàng ta xác định là đường lối chiến lược để đưa đất nước thoát khỏi trình trạng kém phát triên,.nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cúa nhân dân, tạo một nền tảng đên năm 2020 nước ta trờ thành nước cônệ nghiệp theo hướng hiện đại,mà trong đó nguôn nhân lực, khoa học và công nghệ,kết cấu hạ tầng,tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cườnệ vừng chắc,công nghiệp hoá hiện đại hoá không đơn giản là công cuộc xây dựng kinh tê mà đôi với một nước như chúng ta thì nó là một quá trình biên đôi sâu săc mọi lĩnh vực của dời sông xã hội, cả kinh tê, văn hoá, khoa học kĩ thuật,con người.,làm cho xă hội phát triền lên một trạng thái mới về chất, mà động lực ,nguồn lực nội sinh cho sự phát triên ấy là nguồn nhân lực . Sự nghiệp công nghiệp hoá ấy chi có thề thành công khi chúng ta có một nguồn nhân lực có chât lượng,đặc biệc ở nước ta nguôn tài nguyên không nhiều, lại thường xuyên bị thiên tai, nguôn vốn rất hạn hẹp , trình độ khoa học và kì thuật còn lạc hậu, trình độ quàn lí còn kém, do vậy, nguồn nhân lực là động lực nội sinh quan trọng nhất, song nguồn lực nội sinh này phài được phát triên,sử dụng đúng, có hiệu quà mới phát huy hết tiềm nănẹ vô tận cùa nó.Do vậy, đào tạo nguôn nhân lực ớ nước ta phai dựa trên cơ sở phân tích thể mạnh và những diêm yếu của nó để từ đó có chính sách khuyên khích , phát huy thế mạnh ấy, đông thời có những giải pháp để khắc phục những mặc yếu kém cùa nó .Chỉ có như vậy chúng ta mới có được nguôn lực chất lượng, đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao cùa sự nghiệp cônệ nghiệp hoá hiện đại hoá. Đê án này được viết trên sự tham khảo cùa nhiều tài liệu và kiến thức tiếp thu được từ quá trình hướng dân giảng dạy của giáo viên . Đe án này giúp cho chúng ta nhìn rõ nhừng cơ sở lí luận, thực tiên, quan diêm, dường lối chính sách cùa Đảng và nhà nước về việc đào tạo nguôn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, vai trò ,vị trí cùa nó cho sự thang lợi cúa công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá, trên cơ sờ phân tích tầm quan trọng cùa nguồn nhân lực đối với sự phát triền của đất nước nói chung và công nghiệp hoá nói riêng .qua đỏ đưa ra nhừng giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ờ nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY