Đề tài Đào tạo và phát triền Nguồn nhân lực tại Công ty CP Đẩu tư và Thương mại Tổng hợp Việt Nam

Con người là yếu tố đầu vào quan trọng cùa quá trinh sàn xuất, trình độ phát triền cũa Nguồn nhân lực là lợi thế phát triền cùa mỏi doanh nghiệp. Trong lình vực nào thì con ngưừi cùng đứng ở vị tri trung tâm. Quan tủm đến sự phát trien con người sỗ góp phần đàm bào cho sự phát ưiến đất nước bới vì quá trình phát triền nguồn nhân lực là thước đo đánh giá sự phát triền về kinh tế. xà hội cùa mồi quốc gia. Trong xu thế hội nhập toàn cầu. các doanh nghiệp đưực mờ ra nhiều cơ hội phát triển. Sự phát triền cùa Doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triền cùa cả quốc gia. Tuy nhiên đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp, đế tồn tại và phát triền các doanh nghiệp phài cạnh tranh, điều đó cùng có nghĩa doanh nghiệp phải phát huy lợi the cùa minh. Chất lượng Nguồn nhân lực là lợi thế hàng dầu bời con người là inột tài nguyên vô giá. Vi vậy. Đào tạo và phát triền Nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng không chi cùa một doanh nghiệp mà còn lả nhiệm vụ cùa cà một đất nước. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đòi hôi sự tốn kém về thời gian và chi phí. Nhưng thực hiện tốt còng tác này sỗ mang lại vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp đâm bào cho doanh nghiệp phát triền bền vừng. Nhận rõ tầm quan trọng cùa còng tác dào tạo và phát ưiền nguồn nhân lực tại các Doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Dầu tư & Thương mại Tống hợp Việt Nam nói riêng, em đà chọn đề tài: “Đào tạo và phát triền Nguồn nhân lực tại Công ty CP Đẩu tư và Thương mại Tổng hợp Việt Nam" Đề tài cùa em gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận chung về đào tạo và phát triền nguồn nhân lực(NNL). Chương 2: Thực trạng cùa việc đào tạo và phát triến NNL tại Công ty. Chương 3: Một số giãi pháp nham nâng cao hiệu quà đào tạo và phát triền NNL.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY