Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2013

Qua quá trình điều tra nghiên cứu tại địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, với đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2013”, cùng những số liệu thu thập được, tôi đã nhận ra vai trò to lớn của đầu tư XDCB đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Rẫy nói riêng. Cùng với đó, tôi đã nhận thấy những mặt khó khăn của ban quản lý và lãnh đạo huyện trong việc quản lý nguồn vốn đầu tư để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục những nhược điểm mà huyện nhà đang gặp phải nhằm hoàn thiện công tác quản lý VĐT XDCB từ NSNN. Mục tiêu chính của đề tài: tìm ra phương hướng và đề xuất các giải pháp về quản lý VĐT XDCB từ ngân sách Nhà nước của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB. Phân tích đánh giá thực trạng quản lý VĐT XDCB từ NSNN giai đoạn 2011 - 2013. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Kon Rẫy trong thời gian tới. Dữ liệu phục vụ: Thu thập số liệu từ các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện, các báo cáo về tình hình đầu tư XDCB của huyện, tham khảo ý kiến của các nhà quản lý về vấn đề quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn. Phương pháp sử dụng: Tôi đã sử dụng các phương pháp thu thập số liệu thứ cấp bao gồm các văn bản, các báo cáo tổng kết, nguồn số liệu thống kê, đồng thời tham khảo ý kiến của các nhà quản lý có liên quan đến đề tài. Từ đó, sử dụng các phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp mô tả, hệ thống làm phương pháp luận cho nghiên cứu cả lý luận thực tiễn để xác định mối quan hệ giữa các nội dung nghiên cứu. Ngoài ra, tôi đã sử dụng những bảng biểu để làm rõ nội dung nghiên cứu. Kết quả đạt được: Tôi đã đưa ra được những nội dung cơ bản về vốn đầu tư XDCB từ NSNN, phân tích được cơ cấu kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu, đặc biệt tôi đã phân tích rõ về tình hình quản lý vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện, đưa ra các hạn chế và nguyên nhân trong quá trình quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB. Qua quá trình nghiên cứu, tôi cũng đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn huyện Kon Rẫy trong tương lai. ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY