Đề tài Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay

Trong những năm gần đây, quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm cho nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá trên thế giới là rất lớn và tăng tr-ởng không ngừng. Trong bối cảnh như vậy, việc tổ chức thực hiện dịch vụ vận tải và giao nhận theo hướng hiện đại nhằm giảm chi phí logistics để từ đó giảm tổng chi phí xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu trong và ngoài n-ớc cho thấy, năng lực cạnh tranh về giá của hàng xuất khẩu Việt Nam nói chung và của hàng nông, lâm, thủy sản và hàng công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng so với các mặt hàng cùng loại của các n-ớc trong khu vực và trên thế giới hiện ch-a đạt mức cao. Nguyên nhân của vấn đề trên một phần do chi phí cho các hoạt động vận tải, giao nhận còn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu giá xuất khẩu của hàng hoá. Chính vì vậy, việc tìm lời giải cho bài toán giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận đang là vấn đề quan trọng để các doanh nghiệp có thể giảm tổng chi phí xuất khẩu, tạo cho hàng xuất khẩu Việt Nam có giá cạnh tranh cao trên thị trường. Hiện nay, đã có một số tài liệu, công trình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài đề cập đến các vấn đề có liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận hàng hoá xuất khẩu dưới các góc độ khác nhau như: (1) Nguyễn Thâm, Vận tải đa phương thức & Logistics, Tạp chí Visaba Times của Hiệp hội giao nhận, kho vận Việt Nam số 62, tháng 7/2004; (2) Phạm Thị Cải, Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt Nam,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Thương mại, mã số 2005 - 78 - 006; (3) Phạm Thị Cải, Các giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Công Thương, mã số 2006 - 78 - 003; (4) Cục Hàng hải Việt Nam, Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động vận tải biển và dịch vụ hàng hải sau 4 năm thi hành Luật doanh nghiệp, những kiến nghị với Chính phủ,Hà Nội, tháng 7/2004; (5) Cục Hàng hải Việt Nam, Các bài tham luận tại Hội nghị vận tải và dịch vụ hàng hải 2004, Hà Nội, tháng 7/2004; (6) Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định h-ớng đến 2020, Hà Nội 2003; (7) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW - Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên cơ sở cắt giảm chi phí, trường hợp của Việt Nam; (8) Viện Nghiên cứu Thương mại- Bộ Công Thương, Điều tra kênh tiêu thụ sản phẩm cà phê ở Đăk Lăk, 2002; (9) SCM Corporation, Supply Chain Insight, Kết quả khảo sát về logistics 2008; (10) Review of Transport and Logistics Development in Viet Nam,Dongwoo Ha, Transport and Tourism Division, United Nation ESCAP, 10/2004; (11) Geetha Karandawala, Tranport and Tourism Division, UNESCAP, Institutional & Legal Framework Required to Establish & Strengthen MultimodalTransport & Logistics Service, 10/2004; (12) World Bank, Vietnam Logistics Development, Trade Facilitation Tuy vậy, chưa có công trình nào tiến hành nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về thực trạng chi phí vận tải, giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và hàng công nghiệp chế biến. Để giúp các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến nói riêng có được giải pháp thiết thực để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận,góp phần giảm tổng chi phí xuất khẩu hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Bộ Công Thương đã cho phép tổ chức nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay”. Mục tiêu chính của đề tài là: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạtđộng vận tải và giao nhận nhằm giảm chi phí xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đối t-ợng nghiên cứu của Đề tài là: - Các chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - Các chính sách và giải pháp vĩ mô nhằm giảm thiểu các chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận đối với hàng hoá xuất khẩu. - Các giải pháp của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và giao nhận đểgiảm thiểu các chi phí liên quan đối với hàng hoá xuất khẩu. Phạm vi nghiên cứu của Đề tài: - Về nội dung: Do các vấn đề về phương pháp luận, kinh nghiệm của các nước trong việc phát triển dịch vụ logistics và giải pháp chủ yếu để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạtđộng vận tải, giao nhận đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung đã được nghiên cứu ở các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Công Thương mã số 2005- 8- 006 (năm 2005) và 2006- 78- 003 (năm2006) nên Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn, Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu và chi phí vận tải, giao nhận có ảnh h-ởng lớn đến chi phí xuất khẩu. Do giới hạn về nhiều mặt, Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận đối với hai nhóm hàng chính là: Nhóm các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và nhóm các mặt hàng công nghiệp chế biến. - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu các chi phí và giải pháp giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận hàng hoá xuất khẩu ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2007 và cho những năm tiếp theo. Các phương pháp chủ yếu được sử dụng kết hợp để thực hiện Đề tài là: Khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu, tổng hợp, phân tích, so sánh, phương pháp ngoại suy, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, hội thảo chuyên đề Ngoài phần mở đầu, kết luận, Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương 1: Tổng quan về chi phí vận tải và giao nhận đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Chương 2: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY