Đề tài Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

I/ Sựcần thiết của đềtài Trong những năm gần đây, hoạt động của hệthống Ngân hàng Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, thực thi có hiệu quảchính sách tiền tệquốc gia, đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoạt động kiểm soát nội bộngân hàng mới được đềcập và áp dụng vào thực tiễn trong một vài năm gần đây, nhưng quá trình áp dụng trong lĩnh vực này còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm cảvềmặt lý luận cũng nhưthực tiễn. Giải quyết tốt vấn đềlý luận và thực tiễn của kiểm soát nội bộNgân hàng thương mại sẽgóp phần quan trọng đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệthống các tổchức tín dụng. II/ Mục đích nghiên cứu của đềtài Đềtài nghiên cứu nhằm hỗtrợviệc hoàn thiện tổchức, bộmáy, chính sách, các nghiệp vụkiểm soát hoạt động dịch vụkhách hàng cá nhâncủa hệthống Ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển Việt Nam nói chung và của chi nhánh Thành phốHồChí Minh nói riêng. Trên cơsởnghiên cứu, đềtài sẽ đềxuất các giải pháp tăng cường với mục đích nâng cao hiệu quảhoạt động kiểm soát. Trong đó trọng tâm nghiên cứu các giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động dịch vụkhách hàng cá nhântại Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển chi nhánh TP HồChí Minh. III/ Các đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đềtài chủyếu giới hạn nghiên cứu giải pháp hoàn thiện tổchức, công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhântại các chi nhánh Ngân hàng trong hệthống BIDV và tại ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển chi nhánh TP HCM, do vậy đềtài phân tích lý luận, thực tiễn các vấn đềliên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ của Ban Kiểm soát Trung Ương BIDV, của Ban kiểm tra nội bộBIDV HCMC, của kiểm toán độc lập mà không nghiên cứu hoàn chỉnh các tổchức này. IV/ Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu có hệthống lý luận và thực tiễn liên quan đến kiểm soát nội bộcác tổ chức tín dụng bao gồm nghiên cứu có hệthống lý luận : +nghiên cứu thực tiễn thực hiện quy trình, quy chếkiểm tra hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhân tại BIDV HCMC +phân tích những tài liệu thực tiễn trong quá trình kiểm tra nội bộtoàn hệthống BIDV. +dựa vào những tài liệu, bằng chứng thực tếthu thập được, dựa vào những quy định chung của Nhà nước từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động dịch vụkhách hàng cá nhân tại BIDV HCMC. V/ Những đóng góp của đềtài -Đềtài xây dựng cơsởlý luận vềkiểm soát nội bộ đối với hoạt động dịch vụtại các tổchức tín dụng và ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển chi nhánh TP HCM phục vụcho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, cơchếnghiệp vụ, phổbiến kiến thức trong ngành Ngân hàng nói riêng và các ngành kinh tếnói chung. -Đềtài luận giải có cơsởkhoa học vềcác giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu qua hoạt động kiểm soát nội bộhoạt động dịch vụtại BIDV HCMC nói riêng và hệ thống BIDV nói chung. -Tạo cơsở đểhoàn thiện và nâng cao hiệu quảhoạt động kiểm soát nội bộhoạt động dịch vụcác tổchức tín dụng và Ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển chi nhánh TP HCM. -Kiến nghịcác giải pháp cụthể, khảthi nhằm góp phần đưa hoạt động kiểm soát, nội bộhoạt động dịch vụtại BIDV HCM đạt kết quảtốt nhất, hỗtrợtích cực hoạt động BIDV HCM trong toàn hệthống . VI/ Kết cấu của Đềtài Tên đềtài: “Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụkhách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Thành PhốHồChí Minh” Lời mở đầu Đềtài có 3 chương +Chương I: Cơsởlý luận của công tác kiểm soát nội bộtại các tổchức tín dụng +Chương II: Thực trạng kiểm soát nội bộ dịch vụkhách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP HCM +Chương III : Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụkhách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP HCM Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY