Đề tài Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm

Nội dung giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc bao gồm những gì? Đây là một câu hỏi lớn của thếhệtrẻ, đặc biệt là của sinh viên - lực lượng tạo nguồn cho đội ngũtrí thức trong tương lai, đang thôi thúc các nhà văn hoá, các nhà giáo dục trảlời và thực hiện. Chỉxét ởphương diện thống kê phân loại các vấn đềliên quan đến văn hoá đã khó có thểnêu lên đầy đủnhững nội dung biểu hiện của văn hoá, của bản sắc văn hoá dân tộc đểtrảlời cho câu hỏi trên. Vấn đềgiáo dục bản sắc văn hoá dân tộc đang đặt ra chưcác quốc gia một chiến lược phát triển bao hàm việc ưu tiên các giá trịtinh thần bên cạnh việc phát triển các giá trịvật chất. Đồng thời, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho thếhệtrẻphải được coi trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của các nước. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và giao lưu, trong nền kinh tếtoàn cầu thì vấn đềnày càng trởnên cực kỳquan trọng. Từkhi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã hơn 70 năm, trong các chủtrương đường lối phát triển đất nước đều hướng vào mục tiêu phát triển con người theo định hướng văn minh, tiến bộ. Nghịquyết BCH TW 5 khoá VIII đã xác định rõ: "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.!" Trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước, vấn đềcon người được xác định là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế- xã hội. Vai trò của giáo dục đào tạo được coi là khâu đột phá đểchuẩn bịnguồn lực con người - tiền đềcho sựphát triển. Giáo dục con người, giáo dục toàn diện nhân cách đang trởthành mối quan tâm của toàn dân tộc. Hoạt động xây dựng một xã hội văn hoá, con người có văn hoá đã được phát động rộng rãi, được toàn dân ủng hộtích cực. Tháng 4 năm 2001, BộGiáo dục và Đào tạo, BộVăn hoá - Thông tin đã ký kết chương trình liên bộphối hợp thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sông văn hoá" trong trường học, đã chứng tỏcông tác giáo dục văn hoá, giáo dục nhân cách trong nhà trường đang trởthành yếu tốquyết định trong chiến lược giáo dục con người, đồng thời tính chất xã hội rộng lớn của công tác này đã đặt ra cho chúng ta hàng loạt các nhiệm vụcần phải giải quyết. Đã có rất nhiều công trình bàn vềvấn đềnày và đã đạt được những kết quảnhất định. Công trình của chúng tôi với hi vọng góp phần nhỏvào việc kếtục sựnghiệp lớn của các tác giả đi trước, bổsung làm sáng tỏmột nhiệm vụlà giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên - một nội dung giáo dục quan trọng trong nhà trường, một vấn đề đang được Đảng ta, nhân dân ta và cảxã hội quan tâm. Vấn đềhệthống hoá tri thức vềbản sắc văn hoá, giáo dục bản sắc văn hoá cho thếhệtrẻ đã được các nhà nghiên cứu quan tâm, song chưa có chuyên luận nào nghiên cứu trên đối tượng sinh viên miền núi đặc biệt là các tài liệu viết vềvấn đề giáo dục văn hoá có ý nghĩa phục vụtrực tiếp cho công tác giáo dục sinh viên ở các trường sư phạm miền núi thì lại chưa nhiều. Công trình này tiếp cận vấn đề ởgóc độgiáo dục nhân cách, với mục tiêu trên cơsởphân tích thực trạng công tác giáo dục bản sắc văn hoá ởmột số trương đại học và cao đẳng sưphạm, lấy đó làm căn cứthực tiễn để đềxuất các giải pháp giáo dục, đồng thời nghiên cứu lựa chọn các biện pháp có thểthực hiện được trong phạm vi trường học đểgóp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến mục tiêu đào tạo con người Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc Việc nghiên cứu làm sáng tỏthực trạng công tác giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc ởmột số trường đại học và cao đẳng có sinh viên là dân tộc ít người, đểtrên cơsở đó đềxuất các biện pháp 5 nhằm tăng cường nhận thức và hành động giữgìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc theo định hướng của Đảng là một công việc cần thiết. Quá trình khảo sát vấn đềtrên chủyếu tập trung vào nghiên cứu hoạt động giáo dục sinh viên vềlối sống văn hoá, vềbản sắc văn hoá dân tộc tại các trường đại học và cao đẳng. Đây là một vấn đềrộng lớn và khó. Vì vậy, phạm vi tập trung chủ yếu vào nghiên cứu thực trạng nhận thức, lối sống và hành vi của sinh viên các trường khu vực miền núi xung quanh chủ đềvềbản sắc văn hóa dân tộc, chưa có điều kiện đểnghiên cứu đặc trưng văn hóa của từng dân tộc cụthể. Trên cơsởnghiên cứu bước đầu này, chúng tôi đềxuất các giải pháp giáo dục, các kiến nghị đểxây dựng chương trình đào tạo theo hướng lồng ghép, tích hợp, và chương trình ngoại khoá đểgiáo dục sinh viên. Trước hết, cần hình thành cho sinh viên sù phạm kĩnăng phát hiện, biết khai thác những nội dung chứa đựng bản sắc văn hoá dân tộc trong nội dung giáo dục nhà trường đểhọc tập, đểsau khi ra trường họcó thểthực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY