Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô tại Hải Phòng

Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường công tác kế toán trong các doanh nghiệp ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính doanh nghiệp cho những người quan tâm. Muốn tìm hiểu những thông tin đó những người quan tâm phải sử dụng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, do đó công tác lập báo cáo tài chính trở nên hết sức quan trọng. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong kì của doanh nghiệp. Nó còn là căn cứ quan trọng trong việc ra quyết định về quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Nhận thức được vị trí, vai trò của bảng cân đối kế toán và việc phân tích bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp nêu trên, trong thời gian thực tập tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô tại Hải Phòng, em đã đi sâu nghiên cứu cách lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại doanh nghiệp và chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình là: “ Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô tại Hải Phòng”. Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, bố cục bài khóa luận gồm 3 phần chính : Chƣơng I: Một số vấn đề lý luận về công tác tổ chức lập và trình bày bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp. Chƣơng II : Thực tế công tác lập, và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô tại Hải Phòng. Chƣơng III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện việc lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô tại Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY