Đề tài Hoàn thiện công tác phân công, hiệp tác lao động trong bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên

(Bản scan) Xã hội ngày một phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Mong muốn cùa con người không chi dừng lại ơ những nhu cầu cơ bàn như ãn. mặc, ờ. mà thêm vào dó những nhu cầu mới về một cuộc sống hoàn thiện hơn xuất hiện và không ngừng phát triển, trong dó có nhu cẩu về giãi trí. du lịch. Và sự phát triển cua ngành du lịch trên toàn thế giới nói chung và Viột Nam nói ricng như là một sự tất yếu, yêu cầu cùa khách quan. Không ngừng di lên trong suốt hơn 45 năm hình thành và phát triền. Công ty Khách sạn du lịch Kim Lièn dà trở thành thương hiộu về dịch vụ du lịch không chí cua Thú dô Hà Nội mà còn cùa cà nước. Trài qua biết bao thăng trầm lịch sừ cùa dất nước: khi còn trong thời kỳ chiến tranh cho den nhìrng ngày hòa binh dược lập lại. từ thời kỳ hoạt dộng theo cơ chế kinh tẻ tập trung quan lieu bao cấp chuyển sang nen kinh tế thị trường. Công ty dà vượt qua bao nhiêu khó khăn, từng bước dồi mới và phát triền dể giờ dầy dà là một doanh nghiệp nhà nước tự hạch toán kinh doanh hiệu quã. dang trong quá trình cổ phần hoá và trờ thành một trong những con chim dầu đàn cùa ngành du lịch Việt Nam. Hiện nay. Công ty dang cung cap nhiều dịch vụ có chất lượng cao. giá cà hợp lỷ cho du khách trong nước và quốc tế như: phòng ớ. ãn uống, lừ hành. Trong dỏ. dịch vụ lưu trú (khách sạn), ăn uống (Nhà hàng) là hai trong nhừng sản phẩm chính, truyền thống. Hàng năm. doanh thu cùa nhùng săn phẩm này dóng góp một phần lớn vào kết qua kinh doanh chung cua Công ty. Chính vì vậy. em dà chọn bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng tại Công ty dẻ viết Chuyên đê thực tập tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY