Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ánh Sáng

Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế Việt nam dần phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng XHCN. Để đứng vững trên thị trƣờng cạnh tranh hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện về công nghệ, lao động và quản lý, nắm bắt các nhu cầu thị trƣờng một cách chính xác, nhanh nhạy để có những biện pháp đúng đắn, hợp lý đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra một cách liên tục và hiệu quả. Muốn vậy, nhà quản lý phải thực hiện tốt chức năng của mình. Dựa trên nhận định đó, doanh nghiệp đã sử dụng một loạt các công cụ khác nhau để bổ trợ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp. Trong đó công tác kế toán là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất nhƣ: Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ đặc biệt là Bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là báo cáo tài chính nhằm tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ Trên cơ sở đó các nhà quản lý tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính trong doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của Bảng cân đối kế toán đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp giữa lý luận đƣợc tiếp thu ở nhà trƣờng và tài liệu tham khảo thực tế em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Ánh Sáng”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận của em đƣợc chia thành 3 chƣơng chính sau: Chƣơng I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán doanh nghiệp Chƣơng II: Thực trạng công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Ánh Sáng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY