Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xuân điền

Chúng ta đều nhìn nhận đƣợc rằng nền kinh tế Việt Nam đang không ngừng phát triển và đã có những bƣớc tiến tột bậc trong vài năm trở lại đây. Việc tham gia vào các tổ chức lớn giúp cho Việt Nam khẳng định đƣợc vị thế của mình trên trƣờng quốc tế cả về văn hoá, chính trị lẫn kinh tế, xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài những cơ hội mới còn phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nƣớc, công ty liên doanh và công ty nƣớc ngoài.Tình thế đó đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có những định hƣớng kinh doanh linh hoạt để tồn tại và phát triển.Cùng với đó là quá trình hoạt động không ngừng của bộ máy kế toán bên trong các doanh nghiệp vì kế toán trong doanh nghiệp đƣợc coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phƣơng tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tƣợng có liên quan. Kế toán cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính hữu ích cho các đối tƣợng trong việc ra quyết định kinh tế hợp lý và hiệu quả. Vì vậy đòi hỏi thông tin kế toán phải trung thực, lành mạnh và đáng tin cậy nhằm giúp ngƣời sử dụng thông tin kế toán đƣa ra đƣợc các quyết định đúng đắn. Mặt khác, đi sâu hơn nữa vào quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp luôn quan tâm đặc biệt đến chí phí sản xuất, doanh thu thực hiện đƣợc và tối đa hóa lợi nhuận thu đƣợc. Để đạt đƣợc những lợi ích mong muốn thì vấn đề cấp bách luôn đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để hội nhập tốt và nâng cao khả năng cạnh tranh,mang lại hiệu quả tối ƣu. Một trong những biện pháp đó chính là tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY