Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động ở công ty lắp máy và xây dựng số 5

(Bản scan) Nâng cao hiệu quá hoạt động cũa Tồ chữc lao động lã một đôi hói khách quan của hầu hết các còng ty trong nền kinh tế thị trường. Đây lả vấn đề tương đồi rộng và cỏ vai trò đặc biệt quan trụng, bời lẽ đối tưựng là nhừng người lao dộng cũng như các vần de liên quan den quá trinh lao dộng trong Cõng ty. Nõ liên quan đến những người lãm việc trong lình vực sán xuất, xây dựng, nhũng người lãm nhừng cõng việc chuyên môn và lỉnh đao sán xuất về mọi mặt. Tồ chức lao dộng có tãc dụng rat kin den hiệu quá sán xuầt kỉnh doanh. Đe Cõng ty ton tại vã phát triền trong nen kinh te thị trưóng thi phãi không ngừng hoàn thiện Tồ chức lao động cho Công ty. Hoàn thiện tố chức lao động cẩn phải có sự tham gia của tất cà các cán bộ công nhãn viên chức trong Còng ty thì mới có hiệu quá tot được. Van dề này cỏ liền quan trực tiep den người lao động trong Cõng ty. Tồ chức lao động không phái ngày một. ngày hai mã hoãn thành được mã nõ phải trãi qua một thời gian vã cân phải có phưong pháp thi mới đụt dưực hiệu quá cao. Bời dây là một vấn đề rộng liên quan đến toàn bộ các hoạt dộng cùa Cồng ty nèn cần phái có những phương pháp cũng như dề suất cũa tất cã các cán bộ công nhãn viên chức cùa Công ty. Sau một thời gian hục tập. nghiên cứu, trang bi kiến thúc tại trường vã qua thời gian thực tập. nghiên cứu thực lể tại Còng ty Lắp máy và Xây dựng sổ 5 thuộc Tồng công ty Lap máy Việt Nam. Tôi dà chọn dể tài: “Hoàn thiện tồ chức lao động tại công ty lắp máy và xây dựng số 5”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY