Đề tài Kế hoạch phát triển kinh doanh bất động sản

<p> Kinh doanh bất ñộng sản là việc bỏvốn ñầu tưtạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất ñộng sản ñểbán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục ñích sinh lợi (Luật kinh doanh bất ñộng sản số63/2006/QH11 ngày 29/06/2006). Dựán kinh doanh bất ñộng sản ñược trong phân tích dưới ñây ñược hiểu là hoạt ñộng bỏvốn ñầu tưnhằm thiết lập mô hình kinh doanh trên một khu ñất ñểcung cấp dịch vụbất ñộng sản, chúng bao gồm: - Dựán ñầu tưkinh doanh cao ốc văn phòng; - Dựán căn hộcho thuê; - Dựán trung tâm thương mại; - Dựán khách sạn, nhà hàng; - Dựán vềdịch vụnhà ở; - Dựán hạtầng khu công nghiệp; - Dựán kết hợp cung cấp các loại hình dịch vụtrên; - Các loại mô hình khác (không thuộc các dựán ñã kểtrên). Trên một khu ñất, nhà ñầu ñứng trước bài toán lựa chọn mô hình ñầu tưtối ưu trong số các mô hình trên. ðểthành công trong quyết ñịnh lựa chọn mô hình ñầu tưvà quản lý khai thác hiệu quả, nhà ñầu tưcần phải thực hiện phân tích lựa chọn theo quy trình sau: Bước 1: Tìm kiếm ñất và khẳng ñịnh ñất phù hợp: Tìm kiếm khu ñất ñể ñầu tưlà việc làm thường xuyên của nhà ñầu tưbất ñộng sản. Khu ñất kinh doanh bất ñộng sản có hai dạng: thứnhất là ñất thuê lại từ ñối tác kinh doanh khác hoặc thuê ñất thuộc quỹquản lý của nhà nước; thứhai là mua ñất từ ñối tác khác. Nhà ñầu tưthường tính ñến việc mua khu ñất ở ñâu, giá bao nhiêu, khi nào mua. dựa trên sựphù hợp của khu ñất. Khu ñất phụhợp là khu ñất tọa lạc tại những vịtrí chiến lược có thểphát triển kinh doanh một hoặc nhiều hơn một loại hình dịch vụnào ñó (các loại hình dịch vụnhư ñịnh nghĩa trên) và khảthi vềmặt pháp lý. Một khu ñất ñược xem là khảthi vềmặt pháp lý nếu khu ñất ñó thuộc diện ñược phép ñầu tưkhai thác kinh doanh bởi chính quyền ñịa phương. Hơn nữa, bất kỳmột khu ñất nào hiện nay trên Việt Nam ñều thuộc diện khống chếquy hoạch ñểsửdụng vào mục ñích nhất ñịnh nào ñó (quy hoạch cho mục ñích kinh doanh, hoăc quy hoạch cho mục ñich công, hoặc các tiêu chuẩn kỹthuật trong quy hoạch), vì thế ñòi hỏi nhà ñầu tưphải kiểm tra tính phù hợp của thông sốquy hoạch với mục ñích kinh doanh của họ(với những thông sốquy hoạch ñó có mang lại lợi nhuận cho nhà ñầu tư hay không). ðểbiết ñược thông tin quy hoạch khu ñất, nhà ñầu tưcó thểtìm ñến cơquan quản lý quy hoạch của tỉnh nhưsởquy hoạch xây dựng, sởtài nguyên & môi trường hoặc nhứng chuyên viên phụtrách quy hoạch của UBND tỉnh nới quản lý khu ñất. Trong trường hợp khu ñất chưa có ý ñồquy hoạch từUBND tỉnh thì nhà ñầu tưphải gửi công văn ñềnghịxin chủtrương quy hoạch theo ý ñồcủa họ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY