Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam

Khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 phần sau: Phần I: Đặt vấn đề Trong phần này, bao gồm các nội dung sau: Lý do chọn đề tài, Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Phạm vi nghiên cứu và Kết cấu của đề tài. Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu Phần này bao gồm có 3 chương: Chương 1: Giới thiệu cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp. Trong đó, đề tài đã nêu lên đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản từ đó đặt ra yêu cầu về công tác quản lý. Phần này cũng nêu ra các khái niệm, các cách phân loại về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp, phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất các loại chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung; đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành; đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư xây dựng Bắc Nam.Chương này gồm có 2 nội dung sau: Thứ nhất, Trình bày khái quát về công ty: Lịch sử hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của đơn vị: tình hình lao động, tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm (2009 – 2011). Thứ hai, Đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doang nghiệp: cụ thể số liệu quý II/2011, công trình Khu tái định cư Bản Pủng. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Chương này nêu lên đánh giá của tác giả về công tác kế toán của đơn vị nói chung và công tác kế toán chi phí và tính giá thành nói riêng. Chỉ ra được những ưu điểm và nhược điểm trong thực tiễn và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại doanh nghiệp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY