Đề tài Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên

Nghiên cứu “Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên” nhằm phân tích hành vi sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe trên địa bàn Tp. Long Xuyên, ƣớc lƣợng quy mô và xác định phân khúc thị trƣờng của rƣợu bƣởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên. Bài nghiên cứu chủ yếu dựa vào lý thuyết về nhu cầu, mong muốn, yêu cầu và hành vi NTD. Quá trình nghiên cứu đƣợc thực hiện qua 2 bƣớc: nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định tính) và nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lƣợng). Nghiên cứu định tính đƣợc tiến hành qua việc thảo luận tay đôi với sự tham gia của 9 đáp viên là NTD có thu nhập ít nhất 3,5 triệu đồng/tháng, độ tuổi từ 30 và có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Từ kết quả này, là cơ sở để xây dựng bản hỏi tiến hành nghiên cứu chính thức bằng cách phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp NTD, với số kích cỡ mẫu là 200. Ngoài ra, bài nghiên cứu còn dựa vào việc tham khảo ý kiến tại các nhà thuốc Đông Y, tiệm tạp hóa (3 đối tƣợng) để phục vụ cho việc tính toán theo phƣơng pháp tích tụ thị trƣờng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 146 NTD đã từng sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe và họ cũng mong muốn rƣợu bƣởi Nhân Hòa đƣợc bán tại Long Xuyên. Trong 200 đối tƣợng đƣợc khảo sát có 38,5% số phiếu yêu cầu nơi bán cung cấp rƣợu bƣởi Nhân Hòa. Qua đó ƣớc lƣợng cầu điều tra và cầu dự báo cho 3 năm tiếp theo bằng phƣơng pháp tích tụ thị trƣờng của Philip Kotler. Kết quả cho thấy lƣợng cầu điều tra của sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa là 482.458 lít/năm thấp hơn cầu dự báo của năm 1 là 179.958 lít/năm và lƣợng dự báo này tăng dần qua các năm sau đó. Thông qua việc tổng hợp ý kiến đánh giá của NTD, bài nghiên cứu nêu ra một số kiến nghị để góp phần kích thích nhu cầu của ngƣời dùng đối với sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn về chất lƣợng, giá cả cũng nhƣ tìm ra những kế hoạch tiếp thị hiệu quả nhằm phát triển sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY