Đề tài Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

<p> Phát triển con người là mục tiêu cao cảnhất cảnhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứba đang được loài người tới một kỉnguyên mới, mởra bao khảnăng đểhọtìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối cảnh đó sựtan rã của hệthống xã hội chủnghĩa càng làm cho các tưtưởng tựdo tìm kiếm con đường khảquan nhất cho sựnghiệp phát triển con người Việt Nam càng dễ đi đến phủnhận vai trò và khảnăng của chủnghĩa Mác - Lênin. Trong thực tế, không ít người rẽngang đi tìm khảnăng phát triển đó trong chủnghĩa tưbản. Nhiều người trởvềphục sinh và tìm sựhoàn thiện con người trong các tôn giáo và hệtưtưởng truyền thống, con người lại “sáng tạo” ra những tưtưởng, tôn giáo mới cho “phù hợp” hơn với con người Việt Nam hiện nay. Song nhìn nhận lại một cách thật sựkhách quan và khoa học sựtồn tại của chủnghĩa Mác - Lênin trong xã hội ta, có lẽkhông ai phủnhận được vai trò ưu trội và triển vọng của nó trong sựphát triển con người. Trên cơsởvận dụng khoa học và sáng tạo chủnghĩa Mác - Lênin vềcon người tại hội nghịlần thứtưcủa ban chấp hành trung ương khoá VII, Đảng ta đã đềra và thông qua nghịquyết vềviệc phát triển con người Việt Nam toàn diện với tưcách quyết vềviệc phát triển con người Việt Nam toàn diện với tư cách là “động lực của sựnghiệp xây dựng xã hội mới đồng thời là mục tiêu của chủnghĩa xã hội. Đó là “con người phát triển cao vềtrí tuệ, cường tráng vềthể chất, phong phú vềtinh thần, trong sáng về đạo đức”. Phát triển con người Việt Nam toàn diện - đó cũng chính là động lực, là mục tiêu nhân đạo của sựnghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà chúng ta đang từng béc tiến hành. Bởi lẽ, người lao động nước ta ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong sựphát triển nền kinh tế đất nước theo cơchếthịtrường, có sựquản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủnghĩa, thì chất lượng người lao động là nhân tốquyết định. Nghịquyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứVIII của Đảng đã khẳng định: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY