Đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học & trung học cơ sở xuân lập Na Hang-Tuyên quang

<p> Giáo dục và đào tạo có một vị trí,vai trò vô cùng quan trọng,quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.Chính vì vậy,sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là dân tộc yếu”.Những năm gần đây Đảng và nhà nước ta ngày càng nhận thức đầy đủ ,sâu sắc vị trí của vấn đề phát triển người,phát triển nguồn lực,coi nhân tố con người là điều kiện cơ bản để phát triển nhanh và bền vững.Con người là nhân tố trung tâm của quá trình phát triển.Nhân tố con người quyết định ở đầu vào và đầu ra của mọi sự phát triển.Với ý nghĩa đó,tại văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự công nghiệp hoá,là điều kiện phát huy nguồn lực con người,yếu tố cơ bản để phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.”Với tầm quan trọng như vậy,giáo dục và đào tạo luôn được coi là “Quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Trong các lĩnh vực đầu tư cho giáo dục thì xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đã được chiến lược phát triển giáo dục xem là một trong những giải pháp có tính đột phá. Mặt khác, đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo trong các nhà trường, như đồng chí Đỗ Mười đã nói: “Để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo một trong những yếu tố cơ bản là đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Đội ngũ này quyết định đến chất lượng giáo dục trước mắt và lâu dài của toàn bộ sự nghiệp giáo dục”. Với nghĩa đó ở nghị quyết TW II khoá VIII của Đảng đã đề cao vai trò của giáo dục trong việc đào tạo con người đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Để thực hiện yêu cầu đó GD & ĐT phải đổi mới một cách sâu sắc và toàn diện, nhà trường phải tạo ra những con người tự chủ, năng động sáng tạo có kiến thức văn hoá, xă hội, khoa học, công nghệ, kĩ năng nghề nghiệp, có niềm tin tự hào dân tộc, có ý thức vươn lên, có năng lực và thói quen tự học suốt đời, có khả năng thiết ứng với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY