Đề tài Một số biện pháp đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử thế giới ( Lớp 8 – THCS )

Sự nghiệp đổi mới giáo dục được Đảng và Nhà nước ta khẳng định có vai trò quan trọng cấp thiết, là nền tảng, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để nước ta từng bước vững vàng khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Tại nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lần IV khoá 7 về "tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo" tháng 1/ 1993 đã chỉ rõ: "Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học. áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Định hướng này đã được pháp chế hoá trong Luật Giáo dục điều 24-2:"Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh". Sự đổi mới về mục tiêu và nội dung dạy học đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp dạy học. Một trong những nội dung đổi mới về phương pháp dạy học là đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt. Nó là khâu cuối cùng, đồng thời khởi đầu cho một chu trình khép kín tiếp theo với một chất lượng cao hơn của quá trình dạy học. Giáo viên nhất thiết phải có nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá, để làm cho quá trình dạy học có hiệu quả cao hơn. Kiểm tra đánh giá kết quả bài học lịch sử là qúa trình thu nhận và sử lý những thông tin về tình hình lĩnh hội kiến thức bồi dưỡng tư tưởng đạo đức, hình thành kỹ năng kỹ sảo của học sinh so với mục tiêu học tập. Sự hiểu biết về các nguyên nhân và ảnh hưởng của tình hình học tập giúp giáo viên có những biện pháp sư phạm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học, giúp các em học tập ngày càng tiến bộ hơn. Xuất phát từ những lý do trên tôi nhận thấy: Đổi mới việc kiểm tra đánh giá trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Đó là những trăn trở và lí do để tôi chọn đề tài: Một số biện pháp đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử thế giới ( Lớp 8 – THCS ). Việc kiểm tra đánh giá môn lịch sử ở Trường THCS nói chung và dạy học lịch sử lớp 8 nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với kết quả học tập của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá bài học Lịch sử phải chú trọng đến nội dung và hình thức tiến hành: Về nội dung: Cần kiểm tra việc nắm chính xác, đầy đủ những sự kiện cơ bản của bài học và giải thích, đánh giá sự kện đó, tức là biết sự kiện diễn ra như thế nào và hiểu vì sao sự kiện diễn ra, nó mang tính chất và ý nghĩa ra sao. Nội dung kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với phạm vi, mức độ (Về kiến thức, kỹ năng, thái độ) được quy định theo chương trình Về hình thức: Ngoài các câu hỏi ghi nhớ và giải thích sự kiện như thường làm, cần tiến hành ở mức độ hợp lý các loại bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập thực hành( Vẽ bản đồ, sơ đồ .). Vận dụng kiến thức đã học để tiếp thu kiến thức mới hay liên hệ với đời sống thực tại. Sử dụng nhiều loại câu hỏi khác nhau để phân hoá đối tượng học sinh. Việc kiểm tra của giáo viên có thể được tiến hành dưới hình thức nói hay viết nhưng cần chú ý rèn luyện năng lực tư duy, nói, viết cho học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng như vậy, nhưng một thực trạng thường thấy ở các trường phổ thông hiện nay là, nhiều học sinh chưa hiểu rõ vị trí , tầm quan trọng của bộ môn lịch sử trong nhà trường; các em chưa chú ý nghe giảng, chưa có ý thức học tập bộ môn một cách tích cực, thậm chí còn có thái độ coi như mô phụ, ngại học môn lịch sử do đó kết quả học tập bộ môn lịch sử chưa cao. Mộ bộ phận giáo viên cũng chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử nên từ đó yêu cầu với học sinh, cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cùng rất đại khái; câu hỏi kiểm tra, đánh giá chủ yếu là yêu cầu học sinh học thuộc lòng ở sách giáo khoa hoặc vở ghi. Nội dung kiểm tra, đánh giá chưa toàn diện, thiếu khách quan, chưa thể hiện được sự dân chủ, chưa phát huy tính tích cực,tư duy, chủ động của học sinh khi học lịch sử. Trước đây, quan niệm về kiểm tra đánh giá là giáo viên giữ độc quyền về kiểm tra, đánh giá, học sinh là đối tượng được kiểm tra, đánh giá. Ngày nay, trong dạy học, người ta coi trọng chủ thể tích cực chủ động của học sinh. Theo hướng phát triển đó, việc kiểm tra đánh giá không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng đã học mà phải khuyến khích tư duy năng động, sáng tạo của học sinh trước các vấn đề của đời sống, gia đình và cộng đồng. Muốn vậy phải có những phương pháp kiểm tra, đánh giá thích hợp. Các hình thức, phương pháp tiến hành kiểm tra, đánh giá rất phong phú nhưng đều xuất phát từ mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình sách giáo khoa, trình độ học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá phản ánh kết quả học tập của học sinh. Kết quả của công việc này như thế nào phụ thuộc nhiều vào sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt của giáo viên trong việc chọn nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá. 2.Lịch sử vấn đề Việc kiểm tra, đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Đó là một yêu cầu khách quan đối với việc phát triển lí luận dạy học nói chung cũng như phương pháp dạy học lich sử nói riêng. Kiểm tra, đánh giá được xem là công cụ quan trọng chủ yếu xác định năng lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy học, là động lực để đổi mới phương pháp dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo con người theo mục tiêu giáo dục. Thấy được tầm quan trọng đó nên từ những năm 70 của thế kỉ XX đã có rất nhiều những nhà giáo dục tâm huyết Việt Nam nghiên cứu về vấn đề đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học lịch sử .Sau đây là một số tài liệu tôi đã tham khảo để viết đề tài này: 1.Phương pháp dạy học lịch sử tập II của các tác giả: GS -TS Phan Ngọc Liên; PGS – TS Trịnh Đình Tùng; PGS – TS Nguyễn Thị Côi. 2. Những vấn đề chung và đổi mới giáo dục THCS môn Lịch sử do Nguyễn Hải Châu và Nguyễn Xuân Trường biên soạn. 3. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử THCS của các tác giả: Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Đằng. 4.Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 8 của PGS – TS Trần Kiều( Chủ biên). 5.Sách giáo viên Lịch sử lớp 8 của các tác giả: Phan Ngọc Liên( Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Chí,Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Anh Dũng,Trịnh Đình Tùng, Trần Thị Vinh. 6. Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông do GS. TS Phan Ngọc Liên ( Chủ biên). 7. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn lịch sử của các tác giả: Nguyễn Thị Côi - Trần Bá Đệ – Nguyễn Tiến Hỷ - Đặng Thanh Toán – Trịnh Đình Tùng. 8.Sách giáo khoa lịch sử 8: Phan Ngọc Liên ( Tổng chủ biên) Nguyễn Hứu Trí, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Anh Dũng Trịnh Đình Tùng, Trần Thị Vinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY