Đề tài Một số biện pháp tổ chức, hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Như chúng ta đã biết giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên tiểu học có một vị trí , vai trò quan trọng. giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng, thực hiện phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những con nhười phát triển toàn diện. Trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục- đào tạo ở việt Nam được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Điều 27 Luật Giáo dục năm 2005 đã chỉ rõ: “ Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ , thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản đề học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.” Đảng, Nhà nước ta coi giáo dục cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách haøng đầu. trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nhấn mạnh: “ Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo , phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới phương pháp dạy học thực hiện chuẩn hóa - hiện đại hóa - xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Mà đội ngũ giáo viên là người quyết định yếu tố này, vì thế cần phải có đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Vì vậy công tác bồi dưỡng giáo viên là hết sức cần thiết và cấp bách. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức là nâng cao tư tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên . Tạo ra được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì lẽ đó các nhà trường đơn vị quản lý trực tiếp và sử dụng đội ngũ giáo viên thì công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được các cấp quản lý nhận thức sâu sắc và có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, phù hợp để công tác này đạt được hiệu quả cao nhất. 1. Lý do chuû quan: Là người làm công tác quản lý ở trường tiểu tiểu học Mạc Thị Bưởi đã nhiều năm. Tôi nhận thấy đội ngũ giáo viên của trường cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về trình độ đào tạo. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên còn “sức ì” rất lớn, tự bằng loøng với bản thân, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Công tác giáo dục trong nhà chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng còn nhiều, chất lượng giáo dục chưa cao. Là người phụ trách mảng chuyên môn trong nhà trường, bản than tôi luôn băn khoăn, trăn trở về điều này, làm thế nào để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, làm sao để mỗi giáo viên thấy được vị trí của mình trong xã hội , bản thân hoï còn non yếu ở vấn đề gì để từ đó tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề cho bản thân. Từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục vaø của toàn xã hội. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp tổ chức, hoạt động bồi dưỡng giáo viên năm học : 2008- 2009” nhaèm nâng cao chất lượng dạy và học của trường. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường Mạc Thị Bưởi, đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong thời gian tới. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Tìm hiểu cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận của đề tài. 2. Phân tích thực trạng bồi dưỡng đội ngũ giaùo vieân ở trường. 3. Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Bồi dưỡng giáo viên là hoạt động có nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Song trong tôi chỉ nghiên cứu công tác bồi dưỡng giáo viên của trường thoâng qua các phương thức : dự giờ, thao giảng, sinh hoạt tổ chuyên môn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY