Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của NHNO & PTNT Hà Tĩnh - Chi nhánh huyện Hương Sơn

Tên đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Hà Tĩnh - chi nhánh huyện Hương Sơn”. KSNB là một đề tài không mới, nhƣng cái mới trong bài khóa luận của tôi đƣợc thể hiện: Nghiên cứu tại NHNo & PTNT Hƣơng Sơn - là một chi nhánh ngân hàng nhỏ, hoạt động kiểm soát ít đƣợc đề cập tới và đây là nội dung đƣợc nghiên cứu lần đầu tiên tại ngân hàng này. Tôi tiến hành nghiên cứu dựa trên nhiều phƣơng pháp và đặc biệt có sử dụng bảng hỏi về hệ thống KSNB ngân hàng để mô tả một cách khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống KSNB trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng để từ đó đi vào chi tiết hơn quá trình hoạt động của hệ thống KSNB bám sát theo các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB theo COSO. Khóa luận trình bày những kiến thức đã đƣợc học, nghiên cứu về lý luận hệ thống KSNB và chất lƣợng hệ thống KSNB trong một đơn vị, tổ chức nói chung và của NHTM nói riêng. Khóa luận khái quát các yếu tố cấu thành nên hệ thống KSNB và chức năng, nhiệm vụ của KSNB trong việc đảm bảo, duy trì các mục tiêu của đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp. Khóa luận cũng trình bày khái quát những hiểu biết cơ bản về NHNo & PTNT Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh và tình hình sản xuất kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm từ 2009 đến 2011. Nội dung chính của khóa luận là tìm hiểu thực trạng hoạt động của hệ thống KSNB tại NHNo & PTNT Hƣơng Sơn. Trên cơ sở đối chiếu giữa lý thuyết đã đƣợc học với thực tế tìm hiểu đƣợc tại NHNo & PTNT Hƣơng Sơn, đánh giá những ƣu điểm và một số tồn tại trong hệ thống KSNB của ngân hàng. Qua đó, khóa luận đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB của NHNo & PTNT Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh. Mặc dù, đã có nhiều cố gắng song kiến thức còn nhiều hạn chế. Mong đƣợc sự góp ý của thầy cô và các bạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY