Đề tài Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thương mại và thiết kế Đông Á

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh giữa các công ty, các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt. các doanh nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực tìm cho mình một vị thế, chỗ đứng trên thị trường,liên tục mở rộng thị phần sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng,có như vậy mới tồn tại và phát triển được. Chính vì lý do đó mà đề tài „‟đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm‟‟ luôn có tầm quan trọng và tính thời cuộc đối với bất kỳ doanh nhiệp sản xuất kinh doanh nào. Công ty cổ phần thương mại và thiết kế Đông Á là một công ty mới thành lập nên hoạt động tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua do sự biến động của thị trường và với sự canh tranh gay gắt của một số công ty cùng nghành nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nhất là hoạt động tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Để có thể đứng vững trong tình hình hiện nay doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất, kinh doanh theo hướng thị trường, theo khách hàng và áp dụng hoạt động marketing vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Trên thực tiễn đó việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống Marketing – mix với chiến lược và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Đây là giải pháp đắc dụng nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty hiện nay,em xin nghiên cứu đề tài: „’Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thƣơng mại và thiết kế Đông Á’’ Khóa luận gồm 3 chƣơng: CHƢƠNG 1:Lý luận về sản phẩm và hoạt động marketing trong tiêu thụ sản phẩm. CHƢƠNG 2:Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động Marketing tại công ty cổ phần thƣơng mại và thiết kế Đông Á CHƢƠNG 3:Một số giải pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thƣơng mại và thiết kế Đông Á.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY