Đề tài Một sổ giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyến dụng tại Công ty cố phần Báo An Việt Nam

(Bản scan) Ngày nay khi nền kinh tể ngày càng phãt triển thì càng có nhiều doanh nghiệp cùng hoạt dộng và cttờng độ cạnh tranh cũng ngày càng lên cao. vấn đe cùa các doanh nghiệp lã phai dằn hoàn thiện minh để tồn tại trong một mỏi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt như vậy. Bắt đầu xuất phát từ các lình vực quan tri doanh nghiệp, theo quan điếm cùa các nhà kinh tể trong doanh nghiệp có thê có 8 lình vực quàn trị, và đồi với mồi doanh nghiệp tẩm quan trụng và mức độ hoạt động cùa tửng lĩnh vực là khác nhau. Nhưng với mọi doanh nghiệp, lĩnh vực nhân sự luôn lả một màng lớn và đưực sự quan tâm cũa ban lành đạo. Do con người ngày càng có vai trò quyết định đối với sự phát triền của các công ty. Chinh vi vậy khi thực tập tại Công ty cồ phần Bảo An Việt Nam, em dã quan tâm đen vẩn đe này trước tiên, và cũng theo xu the chung, Công ty cùng quan niệm: " Con người lã nhàn tố quyết định". Sau khi nghiồn cứu vê lĩnh vực nhân sự, các hoạt động trong cõng tác nhân sự bằng nhiều phương pháp nghiên cứu vân đề như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp biện chứng., em dã nhận ra vai trò quan trọng cùa tuyển dụng đối với sự phát triến nhãn sự cùa Công ty. Tuyến chọn cũng với bổ tri nhân sự là hai công tác tạo nên hiệu quà hoạt động cùa nguồn nhân lực. Tuyên chọn có thế tìm ra những nhân viên phù hợp với nhu cầu nhân sự cũa Cõng ty, bố tri nhân sự họp lý sẽ tàng hiệu quà làm việc cùa đụi ngù nhẵn viên. Trong quà trinh tim hiếu về tuyển dụng tại Công ty em đã thấy mối quan hệ mật thiết cùa hai công tác này đồng thời nhận thây có nhiều nliản tố ành hướng đến tuyên dụng cùa Còng ty. Vì thế qua nghiên cứu em đã quyết định chọn để lài: "Một sổ giãi pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyến dụng tụi Cóng ty cố phần Báo An ỉ'iff Nam."

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY