Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở Việt nam

<p> Trên khắp thế giới nhân loại đang phải đương đầu với sự suy thoái về tài nguyên thiên nhiên và môi trường, trong đó có nạn phá hại rừng, nạn mất rừng nhiệt đới diễn ra nghiêm trọng, chất lượng rừng và tài nguyên đa dạng sinh học ở rừng bị suy giảm. Hậu quả của nạn mất rừng và suy thoái rừng đã làm gia tăng thiên tai xảy ra ở nhiều vùng làm giảm khả năng cung ứng lâm sản từ rừng, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển bền vững của các quốc gia. Trong thời gian vừa qua các nước đang phát triển nói chung và Việt nam nói riêng, tài nguyên rừng đã bị suy giảm nhiều cả về số lượng cũng như chất lượng. Nên đang phải đương đầu với các vấn đề có tính chất hai mặt, đó là tình trạng nghèo đói và hậu quả của nạn suy thoái tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Chính vì vậy, các chính sách và chiến lượng phát triển cần được thiết kế và thực thi nhằm cả hai mục tiêu là xoá đói giảm nghèo và cải thiện đời sống cộng đồng, vệ sinh môi trường và sử dụng các tài nguyên thiên nhiên. vì vậy, quản lý bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng đang là một nhiệm vụ hết sức cấp bách của toàn dân, cũng như là của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Để quản lý bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả cần phải có sự tham gia tích cực của nhân dân đang sinh sống tại nơi có rừng. Việt nam có 54 dân tộc khác nhau, trong đó khoảng 80% là người Kinh, còn lại khoảng 14% là 53 dân tộc thiểu số. Đa số các dân tộc thiểu số thường sống ở vùng rừng núi. Từ lâu, cuộc sống của người dân địa phương nhất là của đồng bào dân tộc ít người đã gắn bó với rừng, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Trong lịch sử phát triển của mình nhiều cộng đồng dân tộc đã nhận thức được lợi ích của rừng và sự cần thiết phải bảo vệ rừng, do đó đã hình thành những lệ tục về quản lý rừng đã hướng dẫn, điều chỉnh các quan hệ của con người và cộng đồng đối với rừng. Chính vì vậy, đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở Việt nam” nhằm đóng góp vào việc phát triển LNCĐ- Một hình thức quản lý rừng đang tồn tại và phát triển ở Việt nam. Phát huy vai trò tham gia của cộng đồng người dân sống kề rừng để quản lý rừng có hiệu quả hơn, bền vững hơn, phù hợp với những xu hướng quản lý rừng tiến bộ của Thế Giới. Kết cấu của chuyên đề như sau: ngoài phần mục lục, lời nói đầu, kết luận và tài liệu tham khảo nội dung nghiên cứu của đề tài gồm có: Chương I: Sự cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng Chương II: thực trạng quản lý rừng cộng đồng Chương III: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY