Đề tài Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình

Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công tác có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngàu 02/12/1998 và sửa đổi bổ sung năm 2004. Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2005 NĐ/CP ngày 19/4/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 quy chế tổ chức tiếp công dân. Đây là cơ sở pháp lý để thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là trách nhiệm của thanh tra các cấp, trong đó thanh tra cấp huyện có một vai trò quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những biện pháp quan trọng góp phần xây dựng nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong điều kiện phát huy dân chủ XHCH, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không ngừng được phát huy và thực hiện quyền cơ bản này của công dân đang trở thành một trong những mặt sinh hoạt chính trị xã hội sôi động. Khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bên cạnh đó xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vi phạm pháp luật. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và vai trò của thanh tra huyện trong công tác này. Bản thân tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình” nhằm nghiên cứu một vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn đang làm và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đề tài đề cập đến một số nội dung chủ yếu sau: Phần I: Thực trạng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình. Phần II: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình trong tình hình hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY