Đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam thông qua thực hiện phân cấp ODA

Hội nhập với nền kinh tế thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trỡnh cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoá đất nước. Đất nước ta cũn nghốo, thu nhập người dân chưa cao, xuất phát điểm thấp.Vỡ vậy để phát triển kinh tế, thực hiện quá trỡnh cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoá đất nước thành công, bên cạnh nguồn vốn trong nước là quyết định, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng nguồn vốn bên ngoài, đặc biệt là nguồn vốn Hỗ trợ phỏt triển chớnh thức (ODA) Trong những năm gần đây, nguồn vốn ODA dành cho Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xó hội và nú được phân bổ vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều địa phương. Để có thể quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn ODA, phỏt huy tối đa hiệu quả các kết quả thu được từ các dự án sử dụng ODA, Chính phủ đó ban hành nhiều văn bản quy định về quản lý và sử dụng ODA, đó là Nghị định 20, Nghị định 87 và gần đây nhất là Nghị định 17/2001. Cùng với công cuộc cải cách hành chính nhằm hiệu quả hoá công tác quản lý kinh tế xó hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phỏt triển kinh tế và phỏt triển bền vững, cụng tỏc quản lý ODA cũng từng bước được đổi mới và cải tiến theo hướng phân cấp, tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc phõn cấp quản lý và sử dụng ODA tại Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, nó vẫn cũn là vấn đề khá mới, đặc biệt đối với các cấp chính quyền địa phương, vốn quen tiếp nhận các dự án ODA từ cấp TW giao xuống khi tất cả các thủ tục đó được hoàn tất. Nhiều cán bộ địa phương cũn chưa quen với các “quyền và trách nhiệm mới” được giao khi phân cấp quản lý và sử dụng ODA được thực hiện. Do đó, em quyết định lựa chọn đề tài Nõng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA ở việt nam thụng qua thực hiện phõn cấp ODA làm đề tài nghiờn cứu cho mỡnh. Với đề tài nghiên cứu này, em hy vọng có thể đưa ra được một vài ý kiến cỏ nhõn, gúp phần nõng cao hiệu quả của quỏ trỡnh phõn cấp, từ đó nâng cao hiệu quản sử dụng ODA tại Việt Nam. Báo cáo được chia làm 2 chương: I. Chương II: Thu hút quản lý và sử dụng ODA giai đoạn 1993-2004 II. Chương III: Những giải pháp trong phân cấp quản lý và sử dụng ODA nhằm nõng cao hiệu quả của ODA đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xó hội của đát nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY