Đề tài Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mại

Giai đoạn 2001 - 2005, tăng tr-ởng xuất khẩu của cả n-ớc đạt trung bình 17,4%/năm, cao hơn 1,3% so với mục tiêu đề ra trong Chiến l-ợc xuất khẩu thời kỳ 2001 - 2010. Tốc độ tăng tr-ởng trung bình của GDP cùng thời kỳ là 7,5%. Tỷ trọng đóng góp của tăng tr-ởng xuất khẩu vào tăng tr-ởng GDP đã tăng dần đều trong 5 năm qua, từ mức 54,61% trong năm 2001 lên đến 67,6% trong năm 2005. Nh-vậy, bình quân tỷ trọng đóng góp của tăng tr-ởng xuất khẩu vào tăng tr-ởng GDP trong giai đoạn 2001 - 2005 đạt xấp xỉ 60,9%/năm, cao hơn 5,9% so với mục tiêu đề ra cho cả thời kỳ 2001 - 2010. Đóng góp của xuất khẩu vào tăng tr-ởng GDP 5 năm vừa qua là rất lớn. Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu của cả n-ớc đạt 15 tỷ USD; năm 2005 đạt hơn 32,44 tỷ USD, tăng hơn 2,16 lần. Số liệu của thời kì 2001 - 2005 cho thấy rằng: ở mức độ tăng tr-ởng kinh tế 6,89 - 8,4% mức độ tăng tr-ởng xuất khẩu th-ờng phải cao gấp hơn hai lần tăng tr-ởng kinh tế. Tỷ lệ này thể hiện cụ thể ở mức 2,32 lần trong giai đoạn vừa qua. Để đảm bảo tốc độ tăng tr-ởng xuất khẩu cao, hai yếu tố cơ bản là khối l-ợng, cơ cấu hàng hàng hóa xuất khẩu và giá hàng hóa xuất khẩu. Giá xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng cao đã góp phần duy trì mức tăng tr-ởng xuất khẩu cao thời kỳ 2001 - 2005, đặc biệt lànăm 2005 và năm 2006. Giá xuất khẩu tăng khuyến khích xuất khẩu, tăng hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất và kinh doanh hàng hoá xuất khẩu, tăng hiệu quả của nền kinh tế, trực tiếp thúc đẩy phát triển sản xuất; kể cả những ngành, những lĩnh vực liên quan trực tiếp góp phần phát triển kinh tế. Giá xuấtkhẩu giảm là những tín hiệu thông báo trực tiếp, cụ thể không chỉ về hiệu quả sản xuất, kinh doanh của lô hàng, mặt hàng mà còn là cơ sở của định h-ớng kinh doanh, định h-ớng phát triển sản xuất, kinh doanh trong trung và dài hạn. Giá nhập khẩu tăng, giảm phụ thuộc chủ yếu vào thị tr-ờng thế giới. Đối với hàng hoá là nguyên, nhiên, vật liệu chủ yếu, cơ bản phục vụ sản xuất (kể cả sản xuất hàng xuất khẩu) và đời sống, khi giá cả tăng, giảm không chỉ ảnh h-ởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhập khẩu mà còn có tác động xã hội sâu sắc, không chỉ ảnh h-ởng trong ngắn hạn mà còn tác động trong cả trung và dài hạn. Giá xuất khẩu, nhập khẩu còn phụ thuộc trực tiếp vào từng thị tr-ờng xuất khẩu, nhập khẩu. Theo dõi và nắm bắt đ-ợc những khác biệt này là yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp; đồng thời đây còn là tín hiệu quan trọng phục vụ cho công tác điều hành, quản lý Nhà n-ớc về th-ơng mại. Đối với các cơ quan quản lý Nhà n-ớc về kinh tế - th-ơng mại, việc nắm bắt đ-ợc diễn biến của giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu một cách hệ thống và nhanh chóng sẽ là những thông tin cần thiết để thựchiện tốt chức năng của mình trong nền kinh tế thị tr-ờng hiện đại, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang h-ớng về xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ sâu hơn và đang tích cực phấn đấu để duy trì đ-ợc tốc độ tăng tr-ởng kinh tế cao. Hiện nay, Tổng cục Thống kê đã đ-ợc Chính phủ giao nhiệm vụ tính toán chỉ số giá nói chung, trong đó có chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, hệ thống số liệu thống kê về chỉ số giá của Tổng cục Thống kê chủ yếu để phục vụ điều hành vĩ mô. Cụ thể đốivới chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu: - Là chỉ số dùng để phân tích tăng tr-ởng kinh tế và lạm phát; phân tích sự biến động của cán cân Th-ơng mại; dùng để tính quy đổi (deflate) kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo giá cố định. - Là thống kê mang tính dài hạn, điều tra thu thậpsố liệu và tính toán mỗi quý một lần, số liệu đ-ợc công bố bắt đầu đ-ợc thực hiện theo hàng quý đối với những chỉ số giá chung,nhóm hàng, mặt hàng lớn. - Cơ cấu hệ thống chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu đ-ợc công bố theo các phân nhóm lớn của các ngành kinh tế, phục vụ thống kêkinh tế ngành. Thí dụ, trong chỉ số giá xuất khẩu chung đ-ợc phân tổ theo hàng tiêu dùng, trong đó có hàng l-ơng thực - thựcphẩm, phi l-ơng thực - thực phẩm; Hàng t-liệu sản xuất trong đó có nguyên nhiên vật liệu vàhàng máy móc thiết bị phụ tùng. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Thống kê không chi tiết theo mặt hàng, loại hàng cụ thể cần quan tâm, ch-a phân theo từng thị tr-ờng cụ thể; ch-a tính theo tháng và ch-a kịp thời để trực tiếp phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp cũng nh-các quyết định kịp thời trong điều hành quản lý Nhà n-ớc về th-ơng mại của Bộ Công Th-ơng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY