Đề tài Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng cây Xoan ta (Melia azedarach. L ) cung cấp gỗ có năng suất cao tại tỉnh Hòa Bình

<p> Hiện nay, cùng với sự phát triển chung của xã hội thì nhu cầu của ngƣời tiêu dùng về gỗ xây dựng và gỗ gia dụng ngày càng lớn. Trong khí đó, chính sách đóng cửa rừng tự nhiên cùng với quy mô và năng suất gỗ rừng sản xuất còn rất hạn chế (m ới chỉ đƣợc chú trọng vào cuối những năm của thập kỷ 90 đến nay). Tuy nhiên, diện tích rừng trồng mới vẫn chƣa thể đủ bù đắp lại những diện tích rừng đã bị mất. Nguồn gỗ cung cấp cho công nghiệp chế biến lâm sản trong nƣớc chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nhập k hẩu, song nguồn này cũng đang dần bị thu hẹp và khan hiếm do chính sách phát triển Lâm nghiệp tại các nƣớc ngày càng chặt c hẽ. Đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo việc làm và góp phần xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân miền núi là những mục tiêu lớn trong Chiến lƣợc phát triển lâm nghiệp ở nƣớc ta. Cùng với xu thế này, việc nghiên cứu chọn giống, nhân giống cây rừng có chất lƣợng cao là khâu “đặc biệt” quan trọng - quyết định sự thành bại trong kinh doanh trồng rừng. Dự án KHCNNN ADB giai đoạn 2009 - 2011 nhằm đƣa sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng và chiếm lĩnh thị trƣờng theo định hƣớng phát triển kinh tế bền vững. Trong đó, sử dụng cây bản địa trong trồng rừng là hƣớn g đi có triển vọng đang đƣợc ngành quan tâm. Cây Xoan ta (Melia azedarach .L) là một ví dụ điển hình với nhiều ƣu điểm, bởi Xoan phân bố rộng từ Bắc đến Nam, là cây mọc nhanh, có tốc độ sinh trƣởng phát tố t trên các loại đất đồi có hàm lƣợng dinh dƣỡng thấp, là cây chịu hạn, tái sinh hạt hoặc phục hồi sau nƣơng rẫy, có nhiều tác dụng và giá trị kinh tế cao nên nhân dân ta thƣờng gây trồng phổ biến. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY