Đề tài Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường zarrouk tăng hiệu quả kinh tế trong qui trình nuôi tảo xoắn (spirulina platensis) tại Trà Vinh

Đề tài nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường Zarruok tăng hiệu quả kinh tế trong qui trình nuôi tảo xoắn (Spirulina platensi) tại Trà Vinh nhằm tìm ra môi trường nuôi tảo Spirulina platensis đơn giản, hiệu quả. Đề tài được thực hiện bao gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 Nghiên cứu nuôi tảo Spirulina platensis với các hàm lượng dinh dưỡng cải tiến khác nhau từ môi trường Zarrouk trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Môi trường Zarruok làm nghiệm thức đối chứng (NT1) so sánh với 3 mức độ dinh dưỡng khác nhau cải tiến 75% Zarrouk + iot (NT2); cải tiến 50% Zarrouk + iot (NT3); cải tiến 25% Zarrouk + iot (NT4). Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ tế bào tảo ở NT4 cao nhất đạt 68.667 ± 3.216 tb/ml tương ứng với khối lượng cao nhất đạt 14,40 ± 0,83g/l và không có sự khác biệt thống kê với mức ý nghĩa (p <0,05) so với nghiệm thức đối chứng (NT1) đạt 66.160 ± 1.604 (tb/ml); 13,33 ± 0,53 (g/l) và NT3 (66.880 ± 3.322 (tb/ml); 13,90 ± 0,51 (g/l)). Riêng NT2 cho kết quả thấp nhất về mật độ tế bào tảo đạt 54.800 ± 536 tb/ml tương ứng với khối lượng thấp nhất đạt 11,78 ± 0,49 g/l và có sự khác biệt thống kê so với các nghiệm thức trên. Điều này khẳng định rằng khi nuôi tảo xoắn Spirulina platensis trong môi trường cải tiến 25% Zarruok + iot vừa mang lại hiệu quả về năng suất vừa tiết kiệm chi phí về môi trường dinh dưỡng nuôi tảo. Thí nghiệm 2 Nghiên cứu nuôi tảo Spirulina platensis trong môi trường dinh dưỡng “tối ưu” từ thí nghiệm 1 trong điều kiện bên ngoài có mái che (lưới lan và bạc trắng). Thí nghiệm có 2 nghiệm thức, nghiệm thức 1 là môi trường mới được chọn và nghiệm thức 2 là môi trường Zarrouk làm đối chứng, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Mật độ tảo ở NT1 đạt 38.742 ± 3.881 tb/ml; Khối lượng là 643,3± 80,2(g/bể/0,5m3); NT2 đạt 43.422 ± 3.845 tb/ml, khối lượng là 791,7 ± 52,0 (g/bể/0,5m3). Cả hai nghiệm thức không có sự khác biệt thống kê với mức ý nghĩa (p <0,05).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY