Đề tài Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Trong những năm gần đây, các ứng dụng trên Internet phát triển nhanh, ảnh hƣởng của nó là đã làm thay đổi nhiều đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của tất cả các nƣớc trên thế giới. Trong sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thì các Website giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, với thời gian hình thức này đã bộc lộ một số nhƣợc điểm cần phải khắc phục. Cùng với sự trợ giúp của công nghệ Soft Agent - một chƣơng trình thay mặt ngƣời dùng thực hiện công việc tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet - khái niệm Website truyền thống đƣợc chuyển thành “Website thông minh” với sự trợ giúp của dịch vụ Search Engine, một công cụ cho phép tìm kiếm và lọc thông tin trên cơ sở các từ khoá đƣợc xác lập bởi ngƣời dùng và dịch vụ phân loại thông tin – Category. Từ đó, thuật ngữ “Website thông minh” hay “Cổng thông tin điện tử” -Portal đƣợc hình thành. Hiện nay, một số quốc gia, một số tổ chức trên thế giới đã quan tâm chú ý đến sự phát triển công nghệ Portal, công nghệ này đã và đang trở thành xu thế chung trong quá trình phát triển trên Internet. Ở nƣớc ta, một số địa phƣơng cũng rất quan tâm phát triển công nghệ Portal nhƣ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tây và một số địa phƣơng khác Các địa phƣơng này đã xây dựng đƣợc cổng thông tin điện tử cho riêng mình, nó đã trở thành một công cụ phục vụ đắc lực trong việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY