Đề tài Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại TBT Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam và giải pháp khắc phục

1. Sự cần thiết nghiên cứu: Nhật Bản hiện là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều Việt ư Nhật chiếm khoảng 11% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam. Hơn nữa, Nhật Bản và Việt Nam lại gần gũi về mặt địa lý và có những nét tương đồng về văn hoá, điều này càng tạo nhiều thuận lợi cho Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu sang Nhật Bản. Thị trường Nhật Bản trong thời gian trung hạn tới vẫn là một trong ba thị trường lớn nhất thế giới và vẫn là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Nông, lâm, thuỷ sản là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam thời gian qua cósự đóng góp không nhỏ của thị trường Nhật Bản. Thủy hải sản là nhóm hàngchiếm tỷ trọng lớn nhất ư trên 10% ư trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản. Thứ hai là gỗ và sản phẩm gỗ ư chiếm tỷ trọng trên 5%. Tiếptheo là cà phê và cao suthiên nhiên, hai mặt hàng Nhật Bản không sản xuất mà phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu cà phê tươi lớn thứ 6 sang Nhật Bản từ năm 2002 và hiện Nhật Bản chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Tuy nhiên, những sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Nhật Bản cũng chính là những sản phẩm mà nhiều nước và khu vực khác trên thế giới, nhất là các nước trong ASEAN và Trung Quốc cóđiều kiện thuận lợi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đồng thời, đây cũng là một trong những thị trường đòi hỏi rất khắt kheđối với hàng nhập khẩu vàcó nhiều rào cản thương mại vào bậc nhất thế giới. Thời gian qua, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khithâm nhập thị trường Nhật Bản do chưa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ của Nhật Bản, đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ năm 2006, Nhật Bản đã thực hiệnLuật vệ sinh an toàn thực phẩm sửa đổi với tất cả các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, thắt chặt quy định và bổ sung một số loại dưlượng hoá chất không được phép có trong thực phẩm và tiếp tục nâng mức hạn chế dưlượng hoá chất cho phép. Trước bối cảnh cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt và những yêu cầu khắt khe về hàng rào kỹ thuật thương mại đối với nhập khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Nhật Bản, xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường này thời gian qua tuy có nhiều thành tựu nhưng cũng bộc lộ những yếu kém và hạn chế trong cạnh tranh, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của thị trường Nhật Bản, chưa phát huy hết tiềm năng vànhững lợi thế của đất nước để duy trì và mở rộng thị phần trên thị trường này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu và tìm ra các giải pháp để đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại của Nhật Bản nhằm đẩy mạnh xuất khẩuhàng nông, lâm, thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản là hết sức cần thiết. 2. Tình hình nghiên cứu: Đã có các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này, điển hình là một số nghiên cứu sau: - Nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu: “Tác động của các rào cản môi trường tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam”, nghiên cứu các quy định môi trường của một số thị trường nhập khẩu lớn nhưHoa Kỳ, EU, Nhật Bản và tác động của các quy định này đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. - Nghiên cứu của TS. Nguyễn Thị Nhiễu: "Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản, thuỷ sản và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản", đã tổng quan về thị trường Nhật Bản và những yêu cầu của thị trường Nhật Bản đối với nhập khẩu nông sản, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ; phân tích thực trạng xuất khẩu nông, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật Bản và đề xuất những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm hàng trên sang thị trường Nhật Bản. - Nghiên cứu của PGS.TS. Đinh Văn Thành: "Các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong thương mại quốc tế", giới thiệu một cách khái quát các biện pháp phi thuếquan đối với hàng nông sảntheo quy định của WTO và thông lệ quốc tế; các biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản; và giải pháp hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan đối với một số nông sản chủ yếu theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế. - Nghiên cứu của PGS.TS. Đinh Văn Thành: "Rào cản trong thương mại quốc tế",đã làm rõ cơ sở lý luận của các rào cản trong thương mại quốc tế; thực trạng các rào cản trong thương mại quốc tế theo một số ngành hàng, mặt hàng và thuộc một số thị trường xuất khẩu chủ yếu của ViệtNam; thực trạng rào cản trong thương mại quốc tế của Việt Nam; đưa ra một số giải pháp nhằm đáp ứng rào cản để đẩy mạnh xuất khẩu và các kiến nghị về tạo dựng và sử dụng các rào cản trong thương mại quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào phân tích cụ thể tình hình đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản và tác động của hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đến xuấtkhẩu hàng nông, lâm,thuỷ sản của Việt Nam; đồng thời, cũng chưa có nghiên cứu nào nghiêncứu những giải pháp để đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản nhằm mở rộng xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian tới. 3. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, phân tích tình hìnhđáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại để thấy được những tác động của hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản Việt Nam và đề xuất các giải pháp đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản để mở rộng xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam sang Nhật Bản. Để thực hiện mục tiêu này, đề tài sẽ đivào thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: - Tổng quan về hàng rào kỹ thuật của Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản nhập khẩu; - Phân tích, đánh giá tình hình đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản xuấtkhẩu của Việt Nam; - Đề xuất các giải pháp nhằmđáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại của Nhật Bản để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài làcác hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông lâm, thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu khả năng đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam để từ đó đề xuất các giải pháp đáp ứng các hàng rào kỹ thuật nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Về thời gian: phân tích thực trạng từ 2003 đến nay và giải pháp cho thời gian tới năm 2015. 5. Phương pháp nghiên cứu - Thực hiện nghiên cứu tài liệu trên cơ sở nguồn tài liệu thứ cấp là sách, báo, tài liệu, websites. - Khảo sát một số doanh nghiệp xuấtkhẩu nông, lâm, thủy sản sang Nhật Bản tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh - Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, lấy ý kiến chuyên gia. ư Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệutham khảo và các phụ lục, đề tài được kết cấu thành ba chương: Chương 1: Tổng quan về hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản nhập khẩu Chương 2: Thực trạng đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY