Đề tài Nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất nhân tố tổng hợp ở Việt Nam

<p> Tước hết, năng suất là một trạng thái tƣ duy. Đó là phong cách nhằm tìm kiếm sự cải thiện không ngừng những gì đang tồn tại; Đó là sự khẳng định rằng ngƣời ta có thể làm cho hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay; hơn thế nữa, nó đòi hỏi những sự lỗ lực không ngừng để thích ứng các hoạt động kinh tế với những điều kiện luôn luôn thay đổi và việc áp dụng các lý thuyết và phƣơng pháp mới; nó là niềm tin vững chắc về sự tiến bộ của nhân loại. Thực chất của khái niệm mới về năng suất là định hƣớng chủ yếu theo kết quả đầu ra. Đây là ƣu điểm nổi bật, khác biệt so với khái niệm truyền thống (chủ yếu hƣớng vào các yếu tố đầu vào, đặc biệt là nhân tố lao động). Cái mới trong khái niệm về năng suất theo ngôn ngữ thống kê nói một cách cụ thể là tăng năng suất. Nếu nhƣ tước đây khi nói đến tăng năng suất có thể hiện theo 2 góc độ: Tăng số lƣợng đầu ra trên 1 đơn vị đầu vào hoặc giảm đầu vào trên 1 đơn vị đầu ra; thì ngày nay nói về tăng năng suất tất nhiên cũng phải nói đến yêu cầu giảm đầu vào trên 1 đơn vị đầu ra, nhƣng quan trọng hơn là tổng số đầu ra phải tăng lên, tăng nhanh hơn tổng số đầu vào, nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng ngày càng nhiều sản phẩm, tạo thêm việc làm cho ngƣời lao động. Điều đó cũng có nghĩa là tăng năng suất không phải rút bớt việc làm, mà ngƣợc lại tăng năng suất phải gắn liền với tăng việc làm cho ngƣời lao động. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY