Đề tài Nghiên cứu Văn tâm Điêu Long

<p> Nghiên cứu Văn tâm điêu long文心雕龍đã có lịch sử trên một nghìn năm. Những gì mà các nhà nghiên cứu trong một nghìn năm đã làm được không phải là nhỏ. Kiến thức lí giải về Văn tâm điêu long ngày càng được tích lũy và mở rộng đào sâu thì công tác hệ thống, tổng kết những thành tựu nghiên cứu càng trở nên vô cùng cấp thiết. Trên các xuất bản phẩm của Trung Quốc cuối thế kỉ xx và đầu thế kỉ XXI, người ta thấy xuất hiện rất nhiều những công trình nghiên cứu đáp ứng nhu cầu đó. Những công trình tổng kết thành tựu nghiên cứu Văn tâm điêu long xuất hiện nhiều và chủ yếu có thể chia ra làm hai dạng tổng kết khác nhau. Dạng tổng kết thứ nhất là những cuốn sách chuyên viết về lịch sử nghiên cứu Văn tâm điêu long. Dạng tổng kết thứ hai là những luận văn khoa học của các thạc sĩ tiến sĩ, các luận văn trên các tạp chí nghiên cứu học tập chuyên ngành và những chương đoạn của một số sách nghiên cứu. Chúng ta có thể kể ra đây một số trứ tác tiêu biểu làm ví dụ. Dạng tổng kết thứ nhất không còn nghi ngờ gì nữa về vai trò của cuốn sách do Trương Thiếu Khang张少康chủ biên: Văn tâm điêu long nghiên cứu sử文心雕龙研究史, Bắc Kinh đại học xuất bản xã北京大学出版社, tháng 9 năm 2001. Cuốn sách này xứng đáng là công trình tổng kết đầy đủ nhất mặt tư liệu mà chúng ta hiện nay có được về nghiên cứu Long học (chúng tôi sẽ giới thuyết ở đầu Chương 2) kể từ khi mới bắt có ngành nghiên cứu này cho đến hết thế kỉ XX. Thế mạnh của những tổng kết mà nhóm Trương Thiếu Khang đã tiến hành là ở hệ thống tư liệu cực kì đầy đủ của họ về nghiên cứu Văn tâm điêu long trên toàn thế giới (dĩ nhiên chỉ trừ Việt Nam vì nghiên cứu tác phẩm này ở Việt Nam mới chỉ chính thức khởi động từ sau năm 1996 và chưa làm được gì đáng kể). Nhóm của Trương Thiếu Khang bao gồm các nhà nghiên cứu, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng như Trương Thiếu Khang, Uông Xuân Hoằng汪春泓, Trần Doãn Phong陳允鋒và Đào Lễ Thiên陶禮天. Những nhà nghiên cứu này rất ý thức được rằng công trình của họ phải có tính tổng kết đánh dấu cho hàng nghìn năm nghiên cứu Long học, thế nên họ đã đem đến cho hơn bảy trăm năm mươi trang của cuốn sách một nền móng với khả năng bao quát cực lớn từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Âu Mĩ Điều này khiến cho cuốn sách trở thành một đỉnh cao, một thách thức buộc những nhà nghiên cứu sau này phải vượt qua nếu muốn được thừa nhận khi họ tiếp tục làm công tác tổng kết tình hình nghiên cứu Văn tâm điêu long. Một ưu điểm nữa cần phải kể đến là những cố gắng của nhóm Trương Thiếu Khang trong việc xây dựng một mục lục đầy đủ nhất hiện nay cho toàn bộ những trứ tác nghiên cứu Văn tâm điêu long xuất hiện trong thế kỉ XX. Thông qua việc phân tích thư mục này kết hợp với những trình bày theo lối biên niên sử về các sự kiện trong nghiên cứu Văn tâm điêu long, người đọc có thể theo dõi được toàn bộ những biến chuyển của nghiên cứu Văn tâm điêu long trong suốt mười mấy thế kỉ và đặc biệt rõ rệt và quan trọng là của thế kỉ XX. Trên khía cạnh tổng kết những thành tựu nghiên cứu Văn tâm điêu long thời kì xa xưa dưới những triều đại của các hoàng đế Trung Hoa, cuốn sách Văn tâm điêu long nghiên cứu sử thực sự là một thách thức khó vượt qua với bất kì nhà nghiên cứu nào muốn lặp lại và làm “tốt” hơn công việc ấy. Cuốn sách của nhóm Trương Thiếu Khang đã hệ thống lại một khối lượng thư tịch rất đầy đủ có liên quan đến nghiên cứu Văn tâm điêu long giai đoạn này. Thành tựu này là sự tổng kết toàn bộ những tìm tòi của nhiều thế hệ học giả Trung Quốc. Chúng tôi thiết nghĩ rằng, những thành tựu này sẽ càng ngày càng bổ sung thêm trong quá trình người Trung Quốc khai thác kho tư liệu đồ sộ mà cha ông họ để lại. Đối với chúng ta mà nói, việc phát hiện ra thêm một tư liệu gì mới để lật lại những gì mà những người Trung Quốc trong suốt nhiều thế kỉ đã làm được là điều cực khó và hoàn toàn dựa vào may mắn. Chúng tôi quả thực không có phát kiến gì thêm về tư liệu so với cuốn Văn tâm điêu long nghiên cứu sử mà chỉ có những đóng góp trong việc lí giải lại, hệ thống lại dưới ánh sáng của lí luận mới những gì mà người ta đã biết. Song cuốn sách của nhóm Trương Thiếu Khang biên soạn dĩ nhiên không làm cho người đọc cảm thấy thỏa mãn ở nhiều điểm. Thứ nhất, nhóm Trương Thiếu Khang trong khi viết lịch sử nghiên cứu Văn tâm điêu long trong các giai đoạn đã coi lịch sử truyền bá và ảnh hưởng của Văn tâm điêu long đối với nước ngoài là một phần có vị trí độc lập trong lịch sử nghiên cứu Văn tâm điêu long. Nghiên cứu về quá trình truyền bá và ảnh hưởng của Văn tâm điêu long chỉ có thể làm rõ cho một số vấn đề của lịch sử nghiên cứu, song bản thân nó không thể đứng ngang hàng với những sự kiện trong nghiên cứu Văn tâm điêu long. Điều này cho thấy ý thức về đối tượng có thể chưa rõ ràng trong những trình bày của các nhà nghiên cứu thuộc nhóm của Trương Thiếu Khang. Thứ hai, việc phân kì lịch sử nghiên cứu Văn tâm điêu long lại không dựa vào những trứ tác có tính bước ngoặt trong nghiên cứu Văn tâm điêu long mà lại dựa vào những mốc lịch sử để phân chia ra làm các thời kì cổ đại (chia theo các thời đại và dừng lại ở chiến tranh nha phiến 1840), cận hiện đại (từ chiến tranh nha phiến cho đến thời kì Ngũ Tứ 1919), đương đại (trong đương đại lại lấy mốc cải cách năm 1978 để phân chia hai tiểu giai đoạn: từ năm 1919 đến năm 1978 và sau cải cách đến 2000). Không thể phủ nhận ảnh hưởng của những biến động xã hội đến nghiên cứu văn học song cũng không thể phủ nhận tính “tự trị” của văn học đối với các sự kiện xã hội. Sự kiện văn học vận động không hoàn toàn trùng lặp với quá trình vận động của lịch sử xã hội. Việc phân chia các giai đoạn trong lịch sử của một đối tượng nào đó nhất thiết cần phải dựa trên sự quan sát quá trình vận động của bản thân đối tượng. Như vậy sự phân chia các giai đoạn trong nghiên cứu Văn tâm điêu long phải được đánh dấu bằng các sự kiện có tính bước ngoặt trong nghiên cứu Văn tâm điêu long. Thứ ba, bộ Văn tâm điêu long nghiên cứu sử quá đặt nặng vấn đề vào vấn đề tư liệu mà không chú trọng lí giải các hiện tượng trong nghiên cứu Văn tâm điêu long. Thứ tư, với tư cách là một bộ nghiên cứu về lịch sử nghiên cứu một tác phẩm văn học thì tác giả nên tập trung vào làm rõ những sự thay đổi của phương pháp nghiên cứu Văn tâm điêu long qua từng giai đoạn và thời kì, đây là điều mà cuốn sách của nhóm Trương Thiếu Khang vẫn còn chưa làm được tốt. Thứ năm, đây không là một sự bất mãn về một khuyết điểm mà là một sự không thỏa mãn có nguồn gốc khách quan. Với tư cách là tác phẩm của một cá nhân hay một nhóm cá nhân nhất định, Văn tâm điêu long nghiên cứu sử mãi mãi chỉ có giá trị như một cái nhìn, một cách hình dung và lí giải về lịch sử nghiên cứu Văn tâm điêu long. Sự bất mãn của chúng tôi không phải vì cách hình dung đó sai trái. Nếu ta chịu khó đặt mình vào trong môi trường mà Trương Thiếu Khang và nhóm của ông quan niệm và tư duy, ta sẽ hiểu được sự hợp lí của những hình dung ấy. Song quả thực người viết bài này cũng có những cách hình dung của riêng mình khi tiếp cận với lịch sử nghiên cứu Văn tâm điêu long. Cách hình dung này mâu thuẫn với cách hình dung của Trương Thiếu Khang vì sự khác biệt của hai nghiệm sinh cá nhân đối với cùng một đối tượng. Ngoại trừ cuốn sách của Trương Thiếu Khang, cuốn sách có thể coi như có tính tập đại thành về nghiên cứu Văn tâm điêu long thì những tác phẩm có giá trị tổng kết cho nghiên cứu về Văn tâm điêu long giai đoạn cổ điển gần như rất ít xuất hiện. Chúng ta hay gặp những tổng kết vấn đề này được ghi chép một cách rất sơ lược trong một số tư liệu dạng thức hai tức là những luận văn khoa học của các thạc sĩ tiến sĩ, các luận văn trên các tạp chí nghiên cứu học tập chuyên ngành và những chương đoạn của một số sách nghiên cứu. Cần phải kể đến cuốn sách đầu tiên có tính chất tổng kết những thành tựu nghiên cứu của các nhà trí thức cổ đại Trung Hoa về Văn tâm điêu long, đó là cuốn sách của Hoàng Thúc Lâm黃叔琳đời Thanh清có nhan đề là Văn tâm điêu long tập chú文心雕龍輯注 (năm 1957, Trung Hoa thư cục中華書局in phỏng cổ văn bản sách này) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY