Đề tài Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010

1. Sựcần thiết nghiên cứu Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – EU tăng nhanh trong những năm qua, từ3,6 tỷUSD năm 1999 lên hơn 10 tỷUSD năm 2006 và trên 14,2 tỷUSD năm 2007, cho thấy EU luôn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong giai đoạn từnay đến 2010 thương mại hai chiều Việt Nam – EU sẽtiếp tục có những bước phát triển mới, nhất là khi hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác, nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 23 tỷUSD vào năm 2010. Thịtrường EU chiếm tỷtrọng đáng kểvềthịphần các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu năm 2005 đạt 5,4 tỷUSD, năm 2006 đạt trên 7 tỷUSD và năm 2007 đạt xấp xỉ9,1 tỷUSD, tăng 28,2% so với năm 2006. Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam tới thịtrường này có xu hướng tăng qua các năm và lớn hơn so với các thịtrường Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, Nhật Bản. Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU là giày dép,cà phê, hàng dệt may, gỗvà các sản phẩm gỗ, thủy sản. Là thịtrường rộng lớn khoảng 500 triệu dân với 27 nước thành viên, chiếm 30% GDP, 41% thương mại và 43% đầu tưtoàn cầu, EU được xác định là một đối tác quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Song, với thếmạnh cảvề điều kiện tựnhiên, xã hội, chính trị, đặc biệt là mối quan hệtốt đẹp giữa Việt Nam và EU thời gian qua, Việt Nam chưa thực sựphát huy được hết các thếmạnh đểtạo nên những bước đột phá vềtăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi, đẩy mạnh xuất khẩu là mục tiêu quan trọng trong hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam, là điều kiện đểthúc đẩy tăng trưởng GDP với tốc độcao, là tiền đề đểcông nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tếquốc dân. Việc gia nhập WTO tạo cho Việt Nam những cơhội đểmởrộng thị trường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ, tạo tiền đềnâng cao vịthếcủa Việt Nam trên trường quốc tế. Hơn thế, trước xu thếbiến động phức tạp của thị trường thếgiới, việc gia nhập WTO cũng đặt ra nhiều thách thức lớn mang tính quyết liệt cả ởquy mô nền kinh tế, ngành, sản phẩm và doanh nghiệp. Tận dụng thời cơvà hạn chếnhững thua thiệt từquá trình đó, đặc biệt trong bối cảnh thịtrường thếgiới diễn biến phức tạp nhưhiện nay, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu mà thịtrường EU được xác định là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong thời gian tới cần thiết phải có những phân tích sâu sát mang tính dựbáo vềnhu cầu của thịtrường EU, qua đó đềxuất giải pháp vềcơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường này từnay đến năm 2010. Xuất phát từnhững lý do trên, đềtài "Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược vềcơcấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU đến năm 2010" đã được chúng tôi chọn làm hướng nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu Đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đềnày như: - Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu Âu/ Nxb. Lý luận chính trị, 2004. Sách gồm 7 chương, chương 1: Vịtrí của thịtrường Châu Âu trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam; Chương 2+3 Xem xét đặc điểm của thịtrường EU và thịtrường các nước SNG; Chương 4 Phương án xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thịtrường Châu Âu giai đoạn 2010; Chương 5-7 Trình bày các giải pháp các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tại thịtrường Châu Âu, thị trường các nước SNG và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thịtrường EU giai đoạn tới năm 2010 và tầm nhìn 2020. - Thịtrường EU và khảnăng mởrộng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thịtrường này/ Trần Nguyễn Tuyên, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 2002, Số2. Bài phân tích đặc điểm của EU nói chung và tình hình phát triển kinh tếcủa các quốc gia thành viên EU; Giới thiệu những bước phát triển vềquan hệthương mại song phương giữa Việt Nam và EU; Những khó khăn trong quan hệthương mại giữa Việt Nam và EU và phương hướng khắc phục. - Kinh doanh với thịtrường EU/ Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; Trung tâm thông tin thương mại Châu Âu tại Việt Nam, 2002. Sách cung cấp những thông tin tổng quan vềthịtrường EU, trình bày các chính sách, quy định và yêu cầu của thịtrường EU cũng nhưcách thức tiếp cận thịtrường này; Phân tích, đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển quan hệthương mại của Việt Nam với thịtrường EU, đặc biệt trong giai đoạn 2000-2010. - Thịtrường EU và khảnăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam/ Trần Chí Thành (Ch.b), Nxb. Lao động, 2002. Nội dung sách khái quát quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu, phân tích những đặc điểm của thịtrường EU và những thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thịtrường này; Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thịtrường EU trước năm 1990 và từ1990 đến nay; Các định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động này trong giai đoạn 2000-2010 của nước ta. Phần phụlục giới thiệu các hiệp ước thành lập EU và quy chếnhập khẩu chung của EU hiện nay. - Thịtrường EU và những thuận lợi, khó khăn đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam/ Tạp chí Kinh tếvà phát triển, 2004, số81. Bài viết đềcập hai đặc điểm cơbản: các yêu cầu vềtiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu và các chính sách ngoại thương (thuếnhập khẩu, thuếtiêu thụ, hạn ngạch, .) đối với hàng nhập khẩu vào thịtrường EU; Đồng thời xem xét địa vịcủa EU trên thịtrường quốc tếvà mối quan hệhợp tác trong quá khứvà hiện tại giữa EU và Việt Nam để đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào thịtrường này trong quá trình EU mởrộng. - Giải pháp thâm nhập thịtrường EU/ Tạp chí Kinh tếvà phát triển, 2005, số91. Bài viết phân tích những đặc điểm vềtập quán, thịhiếu tiêu dùng, kênh phân phối và chính sách thương mại của thịtrường EU. Trên cơ sở đó giới thiệu 3 giải pháp chính đối với doanh nghiệp Việt Nam đểtiếp cận thịtrường này, đó là: lựa chọn phương thức tiếp cận, tăng cường đầu tư đểtạo nguồn hàng thích hợp và nắm vững hệthống pháp luật của thị trường EU. - Những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU/ Tạp chí Kinh tếvà phát triển, 2005, số92. Bài giới thiệu vịtrí, vai trò của thịtrường EU trong thương mại quốc tếvà tiềm năng, thực trạng, những mặt hạn chếtrong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam vào thịtrường này; Vềnội dung ba nhóm giải pháp: nhóm các giải pháp vềphía nhà nước, nhóm các giải pháp vềphía doanh nghiệp và các doanh nghiệp đểtăng cường xuất khẩu của Việt Nam vào thịtrường EU giai đoạn từnay đến 2010. Tuy nhiên, từgóc độphân tích và dựbáo nhu cầu của thịtrường EU đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trên cơsở đó xây dựng chiến lược các sản phẩm xuất khẩu sang EU từnay tới năm 2010 theo hướng chủ động và hiệu quảhơn trong bối cảnh hiện nay hầu nhưchưa có nghiên cứu nào làm rõ được nội dung mà đềtài đềcập: (i)phân tích và dựbáo nhu cầu thịtrường EU đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam từnay đến năm 2010; (ii) đánh giá thực trạng xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU giai đoạn 2002 - 2007 qua một sốchỉtiêu như: kim ngạch xuất khẩu, thịphần, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu .; (iii) nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược vềcơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU từnay đến năm 2010; (iv) đềxuất một sốgiải pháp thực hiện định hướng chiến lược về cơcấu sản phẩm hàng xuất khẩu Việt Nam tới thịtrường EU đến năm 2010. Với ý nghĩa đó, đềtài được thực hiện sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trước những biến động của thịtrường thếgiới, trong đó có thịtrường EU. Nếu hoạt động phân tích, dựbáo nhu cầu của thịtrường EU đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được thực hiện tốt đồng nghĩa với việc chúng ta có thểtăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tới thịtrường này một cách chủ động và đạt hiệu quảtrong bối cảnh thịtrường thếgiới chứa đựng nhiều yếu tốphức tạp nhưhiện nay. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài - Phân tích và dựbáo xu hướng nhu cầu của thịtrường EU đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam từnay tới năm 2010; - Đánh giá thực trạng xuất khẩu một sốsản phẩm chủlực, cơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU giai đoạn 2002 - 2007, qua đó làm rõ được mối quan hệgiữa tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu với cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường này; - Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược vềcơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU từnay đến năm 2010; - Trên cơsở đó, đềtài đềxuất một sốgiải pháp thực hiện định hướng chiến lược vềcơcấu sản phẩm xuất khẩu Việt Nam tới thịtrường EU đến năm 2010. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU, mối liên hệgiữa tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU với cơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường này được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu của đềtài. Phạm vi nghiên cứu: - Vềmặt nội dung: Đềtài đánh giá hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU giai đoạn 2002-2007; phân tích, dựbáo xu hướng nhu cầu của thịtrường EU đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam từnay đến năm 2010; đồng thời làm rõ được mối liên hệgiữa tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu với cơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU; trên cơsở đó xây dựng định hướng chiến lược vềcơcấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU đến năm 2010 và một sốgiải pháp thực hiện. - Vềthời gian: Khái quát đối tượng nghiên cứu giai đoạn 2002-2007, định hướng đến năm 2010. - Vềkhông gian: Các sản phẩm xuất khẩu chủlực của Việt Nam tới thịtrường EU giai đoạn 2002 - 2007. 5. Phương pháp nghiên cứu Đềtài sửdụng các phương pháp sau: - Tập hợp và nghiên cứu tài liệu, sốliệu liên quan đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tới thịtrường EU - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp - Lấy ý kiến chuyên gia, hội thảo khoa học vềnhững nội dung đềtài nghiên cứu. 6. Đóng góp của Đềtài: - Vềphía BộCông Thương: Đềtài là một căn cứkhoa học và thực tiễn quan trọng đểBộcó thểxây dựng được những chính sách phù hợp về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới thịtrường EU từnay đến 2010 nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. - Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa tới thịtrường EU: Kết quảnghiên cứu của đềtài sẽlà tài liệu tham khảo có tính chất định hướng cho việc xây dựng, hoạch định kếhoạch phát triển hoạt động xuất khẩu trong ngắn hạn, dài hạn đểgiúp doanh nghiệp chủ động và đạt hiệu quảhơn trong hoạt động xuất khẩu tới thịtrường này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY