Đề tài Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO

Trong thời đại ngày nay, khi hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang là xu thế nổi trội và chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội toàn cầu thì việc các doanh nghiệp có đ-ợc những thông tin thị tr-ờng một cách nhanh chóng, chính xác để có những quyết định đúngcho hoạt động của mình là rất cần thiết. Trong lĩnh vực kinh tế - th-ơng mại, hội nhập và tự do hóa th-ơng mại đang đ-ợc thực hiện trên phạm vi toàn thế giới. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm bạn hàng và thị tr-ờng cho các sản phẩm của mình. Với phạm vi giao dịch lớn, cơ hội thị tr-ờng có thể xuất hiện ở khắp mọi châu lục, việc không có hoặc thiếu thông tin thị tr-ờng hoặc có đ-ợc những thông tin thị tr-ờng không hoàn hảo, không chính xác và thiếu kịp thời thì doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ những cơ may để đẩy mạnh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa với bạn hàng trong và ngoài n-ớc. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệpđã rất thành công khi họ đ-ợc t-vấn và cung cấp thông tin về thị tr-ờng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, hiện t-ợng thiếu thông tin thị tr-ờng hiện đang là khó khăn của doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Hay nói cách khác, trong điềukiện hội nhập, việc có đ-ợc thông tin thị tr-ờng đầy đủ, chính xác và kịp thời sẽgiúp cho các doanh nghiệp có thể thắng đ-ợc đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị tr-ờng và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của mình. Vì nhiều lý do chủ quan và kháchquan, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể tìm đ-ợc cho mình đầy đủ những thông tin cần thiết. Họ luôn cần sự hỗ trợ của các đơn vị/doanh nghiệp t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng. Để đáp ứng yêu cầu này của doanh nghiệp, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng ra đời và đang hoạt động khá hiệu quả ở Việt Nam. Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, các doanh nghiệp cả n-ớc có cơ hội phát triển và mở rộng thị tr-ờng cả trong và ngoài n-ớc song cũng phải chịu sức ép rất lớn do phải cạnh tranh bình đẳng trên thị tr-ờng. Để giúp doanh nghiệp có thể thắng thế trong cạnh tranh và có thể hội nhập hiệu quả, hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng đang ngày càng trở nên hết sức cần thiết. Nósẽ đóng một phầnkhông nhỏ để doanh nghiệp đ-a ra quyết định đúng và đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Xuất phát từ những lý do cơ bản nêu trên, việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp ViệtNam trong điều kiện hội nhập WTO”là rất cấp thiết. Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu ở trong và ngoài n-ớc đề cập đến vai trò của công tác t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng nh-: • ESCAP, Directory of Trade and Investment - related orgnization of Developping countries and areas in Asia and Pacific, Bangkok 1999. • Đỗ thị Loan, Luận án Tiến sỹ “Marketing xuất khẩu và vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam”,Hà Nội 2000. • Nguyễn Thị Nhiễu, Luận án Tiến sỹ “Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hoạt động xúc tiến xuất khẩu ở Việt Nam”Hà Nội 2002. • Luật Th-ơng mại Việt Nam sửa đổi 2005. • Trịnh Minh Châu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu ở Việt Nam”Hà Nội 2004. • Cục Xúc tiến Th-ơng mại - Bộ Công Th-ơng, H-ớng dẫn nghiên cứu thị tr-ờng, Sách tham khảo nghiệp vụ xúc tiến th-ơng mại, Hà Nội 2007. Tuy nhiên, ch-a có công trình nào đi sâu nghiên cứu về tình trạng hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp ở Việt Nam và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạtđộng này trong điều kiện hội nhập Tổ chức Th-ơng mại thế giới (WTO). Mục tiêu chính của đề tài là: Nghiên cứu đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam làthành viên chính thức của WTO. Để thực hiện mục tiêu trên, các vấn đề chính cần đ-ợc giải quyết là: (1) Tổng kết, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp ở Việt Nam giaiđoạn 2003 - 2008 và tìm ra những vấn đề bức xúc cần quan tâm, giải quyết; (2) Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Đối t-ợng nghiên cứu của Đề tài là hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp của các tổ chứcChính phủ, các tổ chức phi Chính phủ và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng và các biện pháp thực hiện hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp nêu trên. Do giới hạn về nhiều mặt, Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho các loại hình doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2003 - 2008 và dự báo đến 2010 và 2015. Để thực hiện Đề tài, một số ph-ơng pháp nghiên cứu chủ yếu đ-ợc sử dụng kết hợp là: Thu thập số liệu, tài liệu,khảo sát thực chứng, phân tích, so sánh, tổng hợp, ph-ơng pháp chuyên gia, hội thảo khoa học Ngoài phần mở đầu, kết luận vàtài liệu tham khảo, Đề tài đ-ợc kết cấu thành 3 ch-ơng nh-sau: Ch-ơng 1: Một số vấn đề liên quan đến hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp Ch-ơng 2: Thực trạng hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Ch-ơng 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động t-vấn và cung cấp thông tin thị tr-ờng cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY