Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới tới ngành da giầy Việt Nam giai đoạn 2007-2012

Sựcần thiết phải nghiên cứu đềtài Việt Nam gia nhập Tổchức Thương mại Thếgiới (WTO) đã được gần hai năm, những tác động tích cực và tiêu cực, những cơhội và thách thức đối với nền kinh tếnói chung, đến các ngành công nghiệp trong đó có ngành công nghiệp da giầy nói riêng đã diễn ra. Nhiều vấn đềvềhội nhập kinh tế, vềtoàn cầu hóa, về ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với từng ngành cần được nghiên cứu, đánh giá đúng mức đểcó những đối sách điều chỉnh phù hợp. Đềtài “Nghiên cứu xây dựng hệthống chỉtiêu đánh giá tác động của việc gia nhập Tổchức Thương mại Thếgiới tới ngành Da - Giầy Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012”, là một đềtài cụthểdo nhóm nghiên cứu lựa chọn. 1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước: Đã có nhiều đềán và dựán nghiên cứu tác động của hội nhập có liên quan đến đềtài: - CIEM và Dựán HỗtrợXúc tiến Thương mại của Cơquan Phát triển Quốc tếHoa Kỳ(STAR), “Báo cáo cập nhật thương mại Việt Nam năm 2007 sau 9 tháng gia nhập WTO”. - CIEM, “Kinh tếViệt Nam năm 2007”, NXB Tài Chính, 2008. - CIEM, Đềán “Nghiên cứu tác động của hội nhập, cam kết gia nhập WTO và các cam kết khu vực song phương – Chính sách, biện pháp thực hiện, thích ứng”, tháng 12/2007. - CIEM, Đềán “Nghiên cứu tác động của hội nhập, cam kết gia nhập WTO và các cam kết khu vực song phương – Chính sách, biện pháp thực hiện, thích ứng”, tháng 12/2007. - Lý Hoàng Thư, “Ngành da giày Việt Nam: Cơhội và thách thức trong hội nhập kinh tếquốc tế”, Tạp chí Kinh tếchâu Á – Thái Bình Dương, Kỳ2, số215, tháng 5/2008. - Phạm Chi Lan-Lê Đăng Doanh-Bùi Trung Nghĩa,Viện Nghiên cứu phát triển (IDS), “Đánh giá tác động của gia nhập WTO đến kinh tế vĩmô và môi trường kinh doanh”, 2008 - Phạm Chi Lan-Đinh Hiền Minh-Dương Ngọc Thí, “Tác động của gia nhập WTO đối với một sốngành kinh tế” trong khuôn khổDựán Hỗ trợthương mại đa biên MUTRAP II - Nguyễn Công Mỹ- Nguyễn ThịLan Hương-Hugo Valin-Houssein Boumellassa, “Đánh giá tác động gia nhập WTO tới nền kinh tếViệt Nam sửdụng mô hình cân bằng tổng thểCGE”. - Hiệp hội Da Giày Việt Nam - các sốliệu thống tổng hợp(cập nhật đến hết 2007) trên cơsởsốliệu thống kê Tổng Cục Hải quan cung cấp. - Hiệp Hội Đa Giầy Việt nam, tài liệu hướng dẫn thực hiện các kế hoạch tiếp thịxuất khẩu các sản phẩm da giầy, 10/2005. - Trần ThịMinh Thư, đềtài:” nghiên cứu dựbáo những tác động cơ bản ảnh hưởng tới thịtrường xuất khẩu của ngành Da Giày và một số giải pháp trong công tác thịtrường cho các Doanh nghiệp Da Giày khi Việt Nam gia nhập Tổchức Thương mại Thếgiới(WTO)”. Những nghiên cứu trên đây đánh giá tác động gia nhập WTO đến nền kinh tế, xã hội Việt Nam. Đánh giá tác động gia nhập WTO đến ngành Công nghiệp Việt Nam nói chung. Chưa có sự đánh giá toàn diện tác động của việc gia nhập Tổchức Thương mại Thếgiới tới ngành Da - Giầy trong giai đoạn 2007 – 2012. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra được các chỉtiêu đánh giá tác động của việc gia nhập Tổchức Thương mại thếgiới tới ngành Da-Giày, trong đó chủyếu là các chỉtiêu và tiêu chí tác động từbên ngoài, tác động từbên trong nội lực, tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, chiến lược phát triển của ngành Da - Giày trong giai đoạn 2007 – 2012. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Việc Việt Nam gia nhập WTO đã tạo điều kiện thuận lợi đểcác doanh nghiệp (DN) ngành da giầy tiếp nhận những thành tựu và kinh nghiệm tiên tiến của các nước trong WTO vềquản lý kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp nhận thức được sựcần thiết phải thực hiện, triển khai các yêu cầu vềcông nghệkỹthuật, quản lý điều hành sản xuất, phương thức kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người lao động, duy trì mối quạn hệbạn hàng, đáp ứng các yêu cầu phát triển của hội nhập. Thu thập tài liệu và phân tích kết quảnghiên cứu lý luận kinh tếcủa các chuyên viên kinh tế đềán:”Nghiên cứu tác động của hội nhập”, các dự án:”Hỗtrợxúc tiến Thương mại”, đánh giá tác động gia nhập WTO đến nền kinh tế, xã hội Việt Nam. Đánh giá tác động gia nhập WTO đến ngành Công nghiệp Việt Nam nói chung và ngành Da-Giầy sau quá trình hội nhập. Thống kê sốliệu của Hiệp hội Da-Giầy, BộCông Thương. Thống kê sốliệu của Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan Việt nam. Tổng hợp thông tin của các trang báo và trang web. 4. Phương pháp nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu đềtài chủyếu đã sửdụng phương pháp thu thập, tổng hợp và sửlý thông tin thứcấp: Thu thập tài liệu kết quảnghiên cứu lý luận kinh tếcủa các chuyên viên kinh tế đánh giá tác động gia nhập WTO đến nền kinh tế, xã hội Việt Nam. Đánh giá tác động gia nhập WTO đến ngành Công nghiệp VN nói chung và ngành Da - Giày sau quá trình hội nhập. Tham khảo và vận dụng kết quảnghiên cứu của đềtài:”Xây dựng hệ thống chỉtiêu đánh giá cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Da - Giày ”, đềtài: “Xây dựng chiến lược phát triển KH& CN ngành Da- Giày Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020” 5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu: Phần mở đầu Phần 1. Nghiên cứu Tổchức Thương mại thếgiới WTO. Phần 2. Nghiên cứu tác động của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tếTrung Quốc. Phần 3. Nghiên cứu tác động của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tếViệt Nam. Phần 4. Nghiên cứu tác động của việc gia nhập WTO đối với ngành công nghiệp Việt Nam. Phần 5. Nghiên cứu tác động của của việc gia nhập WTO đối với ngành Da-Giầy Việt Nam. Đềxuất hệthống chỉtiêu, đánh giá tác động của việc gia nhập WTO tới ngành Da Giầy Việt Nam đềra đó là chỉtiêu: Vềtác động kinh tế: trong đó là năng lực sản xuất, và thịtrường xuất nhập khẩu hàng hóa. Vềtác động xã hội: trong đó vềlao động, việc làm và thu nhập của người lao động. Các chỉtiêu đềra có khảnăng đánh giá toàn diện tác động của việc gia nhập WTO tới ngành da giầy trong thời kỳphát triển kinh tếxã hội mới, các giải pháp đềra phù hợp với bước đi tất yếu của doanh nghiệp và của ngành Da - Giầy Việt Nam. Phần kết luận Với mục tiêu của báo cáo này là giúp các doanh nghiệp da giầy Việt Nam nhận thức rõ các yếu tốtác động WTO, tìm hiểu các qui tắc của WTO liên quan đến khu vực và trực tiếp tới các doanh nghiệp. Gia nhập WTO, các rào cản thương mại không còn, các sản phẩm giầy da của Việt Nam không bị phân biệt đối xử. Trong quá trình xuất khẩu, nếu có những tranh chấp thương mại, các ứng xửsẽ được tuân thủtheo nguyên tắc của WTO. Các doanh nghiệp giày da Việt Nam sẽ được đối xửmột cách bình đẳng không bị sức ép hay bị đặt áp dụng hạn ngạch trởlại nhưtrước đây. Mặt khác, hệ thống chỉtiêu đánh giá tác động WTO tới ngành Da - Giầy Việt Nam, sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành nhận diện rõ hơn những thếmạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục đểcạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY