Đề tài Những điểm bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam Hoàn thiện những qui định này

<p> Chính sách hội nhập sâu và rộgn vào nền kinh tế thế giới của Đảng và nhà nước ta trong thời gian qua đã khiến cho Việt Nam trở thành một thị trường có sức thu hút mạnh mẽ với những nhà đầu tư nước ngoài. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức người nước ngaòi trong thời gian sinh sông làm việc tại Việt nam, nàh nước đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng đầy sức hấp dẫn. Bên cạnh các văn bản điều chỉnh hoạt đôg đầu tư, kinh doanh, sản xuất của cá nhân, tổ chức nước ngoài, thời gian qua nhà nước ta còn ban hành Nghị quyết số 19 SỐ 19/2008/NQ-QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008 VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI MUA VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM. Đây là một bước đột phá trong chính sách ưư đai và thu hút đầu tư cua rngười nước ngoài mà Nhà nước dành cho họ, phản ánh sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước ta về đời sống xã hội với người nước ngaòi. Bên cạnh Nghị quyết 19, vấn đề sở hưữ nàh ở của người nước ngaòi tại Vn còn đươc ghi nhận trong Luật đất dại 2003, luật nàh ở 2008, nghị định 51 hưowngs dẫn thi hành một số Điều của NGhị quyết 19/2008/qh. Nhìn nhận những qui định của páhp luật về vấn đề sở hưư nhà ở của người nước ngoài tại vn thong qua hệ thông các văn bản nêu trên nhận thấy ngoài những điểm tích cực còn tồn tại những bát cập nhất định.Viêc nhìn nhận và phân tích những điểm bát cập đó à rât cần thiết đề từ đó có thể hoàn thiện những qd của pl Vn về vân đè này, từ đó sẽ gop ơhần tạp đk thuan lơi hơn và thu hút mạnh me hơn ngươi nước ngoài đến đầu tu làm viẹc tại Vn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY