Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng thuỷ lợi Nghệ An

Khóa luận tốt nghiệp này đã phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng thủy lợi Nghệ An. Khóa luận gồm có 3 phần sau: PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong phần này, bao gồm các nội dung sau: Lý do chọn đề tài, Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp, phạm vi và nội dung phân tích. PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phần này bao gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phân tích tình hình tài chính. Trong đó, đề tài đã nêu lên một số khái niệm quan trọng liên quan đến phân tích tình hình tài chính, nội dung nghiên cứu nhiệm vụ, mục tiêu, ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính, giới thiệu phương pháp sử dụng để phân tích như phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ. Chương 2: Là chương chính của đề tài. Chương này đã có một số nội dung sau: Thứ nhất là giới thiệu về công ty: lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của công ty và khái quát tình hình lao động, tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011. Thứ hai là đi sâu vào phân tích tình hình tài chính tại công ty ba năm qua, bằng việc phân tích biến động cơ cấu tài sản, nguồn vốn, biến động các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố tác động lên những chỉ tiêu đó. Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao tình hình tài chính tại công ty. Chương này nêu lên đánh giá của bản thân người nghiên cứu về những ưu điểm, nhược điểm của công ty, những cơ hội và thách thức trong tương lai, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh và cải thiện những chỉ tiêu tài chính chủ yếu. PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phần này tôi đã kết luận tổng quát về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng thủy lợi Nghệ An trong ba năm qua, đồng thời rút ra một số điểm hạn chế của bài khóa luận. Từ đó đưa ra những kiến nghị đối với nhà trường, với công ty và những người nghiên cứu. TR

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY