Đề tài Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ( file word)

Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa thế giới, một nhà chính trị - quân sự lỗi lạc, tài ba, một người con xuất sắc của dân tộc Việt Nam, đã để lại cho dân tộc ta, cho toàn nhân loại một kho tàng lí luận vô giá. Đó là hệ tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi hành động đưa con thuyền dân tộc tới bến bờ thắng lọi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Trong hệ tư tưởng ấy, tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc có giá trị lí luận và giá trị thực tiễn hét sức quan trọng. Nó là một trong những nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Mặc dù Đảng lãnh đạo, nhân dân làm cách mạng, nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân đông đảo, nó không phải của riêng Đảng Cộng sản. Đảng lãnh đạo để nhân dân đứng lên tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Trong suốt cuộc dời hoạt động cách mạng của mình, trên những cơ sơ lí luận và thực tiẽn, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc dần được kết tinh và hình thành. Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành nội dung xuyên suốt trong tư tưởng cũng như trong họat động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Chính tư tưởng đó đã giúp Hồ Chí Minh tập hợp, quy tụ được các dân tộc, các giai cấp, tàng lớp, đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ yêu nước, đồng bào trong và ngoài nước xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong suốt tiến trình cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thằng lợi trong sự nghiệp Cách mạng của Hồ Chí Minh mong muốn của toàn Đảng, toàn dân ta. Để đạt được thắng lợi đó, chúng ta phải hình thành tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, mà trước hết phải nắm vững được cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY