Đề tài Quy tắc tố tụng trọng tài của phòng thương mại quốc tế ICC

*Toà án Trọng tài Quốc tế ("Tòa án") của Phòng Thươngmại Quốc tế (ICC) là cơ quan trọng tài bên cạnh ICC. Các thành viên của Tòa án do Hội đồng ICC chỉ định. Tòa án có chức năng qui định việc giải quyết bằng trọng tài các tranh chấp thương mại có yếu tố quốc tế theo qui định của Qui tắc tố tụng trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế "Qui tắc". Tòa án cũng có thể qui định giải quyết các tranh chấp không có yếu tố quốc tế theo Qui tắc này nếu các bên có thoả thuận trọng tài ghi như vậy . *Tòa án không giải quyết tranh chấp. Tòa án có chức năng đảm bảo việc áp dụng Qui tắc này. Tòa án soạn ra Qui chế nội bộ riêng (Phụ lục II). *Chủ tịch Toà án, hoặc, khi Chủ tịch vắng mặt hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch, một trong các Phó chủ tịch sẽ có quyền thay mặt cho Tòa án ra các quyết định khẩn cấp, với điều kiện các quyết định này phải được báo cáo lại cho Tòa án tại phiên họp tiếp theo. *Như quy định trong Qui chế nội bộ, Tòa án có thể giao cho một hoặc nhiều uỷ ban bao gồm các thành viên của Tòa án được quyền ra một số quyết định nhất định, với điều kiện các quyết định đó phải được báo cáo lại cho Tòa án tại phiên họp tiếp theo. *Ban thư ký Tòa án (Ban Thư ký) dưới sự chỉ dẫn của Tổng thư ký sẽ làm việc tại trụ sở chính của ICC.2. Quy tắc trọng tài. Quy tắc trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1998. ICC khuyến nghị tất cả các bên có ý định chọn trọng tài ICC đưa vào hợp đồng điều khoản mẫu dưới đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY