Đề tài Sự tác động của đổi mới hệ thống chính trị đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam

<p> Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế là mối quan hệ cơ bản nhất, quyết định nhất đối với sự vận động và phát triển của mọi xã hội. Tuy nhiên, trên nhiều vấn đề, trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, ở hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa lại nhận thức về vấn đề này còn thiếu đầy đủ và việc vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị vào thực tế còn nhiều khiếm khuyết. Bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận được, sự lãnh đạo của chính trị với kinh tế một thời gian dài ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa không thành công, kinh tế – xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa kém phát triển, lâm vào tình trạng khủng khoảng. Từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX, một số nước xã hội chủ nghĩa đã đổi mới sự tác động của chính trị vào kinh tế, đưa lại những kết quả bước đầu và mang lại những triển vọng to lớn, khẳng định tính đúng đắn của những định hướng đổi mới sự tác động lẫn nhau của chính trị và kinh tế. Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được thành công cần giai quyết rất nhiều vấn đề, song trong đó việc nhận thức đúng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị để từ đó có những hướng đi hợp lý là một việc làm hết sức quan trọng. Điều đó đặt ra sự cần thiết nhận thức đầy đủ cả về lý luận và những kinh nghiệm lịch sử về sự tác động lẫn nhau của kinh tế và chính trị. Việt Nam ta đã đi những bước mở đầu tốt đẹp của công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn phức tạp đã và đang được đặt ra. Lõi cốt bên trong vấn đề đó chính lại là định hướng chính trị đối với sự phát triển của kinh tế. Việc nghiên cứu để nắm vững tự giác quan hệ này là rất cần thiết cho việc tạo cơ sở khoa học, phương pháp luận đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả tác động của chính trị đối với kinh tế trong quá trình phát triển nước ta hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY