Đề tài Tác động của hiệp định thương mại tự do Asean Hàn Quốc AKFTA tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam (đứng thứ 9 về xuất khẩu và thứ 5 về nhập khẩu). Quy mô thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc tăng khánhanh với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 4,71 tỷ USD năm 2006 lên 6,58 tỷ USD năm 2007 và đạt 4,766 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2008. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2007 mới chỉ chiếm khoảng 2,76% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc mới chiếm khoảng 8,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Đây là con số quá nhỏ, chưa xứng đáng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Điều đáng quan tâm là trong quan hệ thương mại với Hàn Quốc, Việt Nam luôn ở trong tình trạng nhập siêu và tình trạng nhập siêu tăng liên tục trong những năm qua. Nếu năm 1995, Việt Nam nhập siêutừ Hàn Quốc hơn 1 tỷ USD thì con số này năm 2001 lên tới 1,5 tỷ USD, năm 2006 là trên 3 tỷ USD, năm 2007 là 4,081 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2008 là 2,765 tỷ USD. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do các nhà đầu tư Hàn Quốc nhập khẩu thiết bị máy móc để hình thành cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động sản xuất và đầu tư tại Việt Nam. Với xu hướng đầu tưcủa Hàn Quốc vào Việt Nam ngày càng tăng vàcác nhà máy đã đầu tư tại Việt Nam đang mở rộng sản xuất thì nhu cầu nhập khẩu sẽ không giảmmà có nhiều khả năng tăng mạnh trong các năm tới. Để cải thiện cán cânthanh toán, Việt Nam không chủ tr-ơng hạn chế nhập khẩu mà phải tìm biện pháp tăng cường xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ngày 24/08/2006, tại Ku-a-la Lăm - pơ, Malaysia, các Bộ trưởng Thương mại ASEAN (trừ Thái Lan) vàHàn Quốc đã ký Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA). Theo đó, các bên sẽ cắt giảm thuế đối với 90% các mặt hàng nhập khẩu vào năm 2010. Hiệp định này được đánh giá là có thể tạo cho Việt Nam những điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang Hàn Quốc. Với cơ cấu kinh tế giữa hai nước mang tính bổ sung nhiều hơn là cạnh tranh, AKFTA sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giúp Việt Nam từng bước giải quyết được vấn đề nhập siêu từ Hàn Quốc bằng cách tăng cường xuất khẩu mà không hạn chế nhập khẩu. Cùng với việc Thái Lan chưa tham gia ký kết AKFTA, đây là cơ hội để Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh với hàng xuất khẩu của Trung Quốc và Thái Lan trên thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh những lợi ích thu được từ việc thực hiện AKFTA, xuất khẩu của các nước thành viên mới của ASEAN (trong đó có Việt Nam) chắc chắn sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh từ những nước phát triển hơn trong khu vực như Singapore, Malaysia, Inđônêxia, Philippines.trên thị trường Hàn Quốc. Kinh nghiệm thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) cho thấy: Trong khi nhiều nước ASEAN đã có được những lợi ích do ACFTA mang lại thì Việt Nam lại chưa tận dụng đ-ợc những cơ hội này. Từ những lý do cơ bản nêu trên, việc tổ chức nghiên cứu Đề tài: “Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc” nhằm đề xuất các giải pháp để tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức do việc thực hiện AKFTA, cải thiện tình trạng thâm hụt cán cân thương mại trong quan hệ thương mại với Hàn Quốc của Việt Nam là rất cần thiết. Hiện nay, đã có một số tài liệu, công trình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài đề cập đến các vấn đềcó liên quan đến quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc dưới các góc độ khác nhau như: • Trần Bá Cường, Những điểm khác biệt cơ bản giữa quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) và Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), UBQG về HTKTQT năm 2006. • Tô Cẩn, Hiệp định th-ơng mại tự do d-ới gốc độ của Hàn Quốc (theo tài liệu nghiên cứu của KOICA). • Tô Cẩn, Hội nhập kinh tế ASEAN và hợp tác ASEAN - Hàn Quốc (theo nghiên cứu của Viện Chính sáchkinh tế quốc tế Hàn Quốc). • Đặng Thị Hải Hà, Phân tích về Hiệp định Thương mại hàng hoá trong khuôn khổ AKFTA, Vụ CSTM đa biên - Bộ Thương mại 5/2006. • Đặng Thị Hải Hà, Đánh giá tác động đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định th-ơng mại hàng hoá ASEAN - Hàn Quốc, Vụ CSTM đa biên - Bộ Thương mại 7/2006. • Đặng Thị Hải Hà, Chính sách khu vực mậu dịch tự do của Hàn Quốc và nỗ lực đẩy nhanh các đàm phán khu vực mâu dịch tự do, Vụ CSTM đa biên, Bộ Thương mại 3/2007. • Nguyễn Hồng Nhung, Chu Thắng Trung, Thực trạng quan hệ th-ơng mại Việt Nam-Hàn Quốc, Những vấn đề kinh tế thế giới số 6 năm 2005. • Cẩm Thơ, Chính sách FTA của Hàn Quốc, bài học từ FTA Hàn Quốc - Chi Lê- UBQG về HTKTQT 11/2006. • Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Th-ơng, Kinh nghiệm thực thi Luật cạnh tranh của Hàn Quốc,Hà Nội tháng 11/2007. • UBQG về HTKTQT, Đánh giá tác động của Hiệp định khu vực th-ơng mại tự do AKFTA, Hà Nội 1/2007. • UBQG về HTKTQT, Cam kết cắt giảm thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc, Hà Nội 2007. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về tác động của Hiệp định thương mại tự do AKFTA tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc và đề xuất được các giải pháp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức do việc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ AKFTA đem lại nhằm phát triển hơn nữa quan hệ th-ơng mại Việt - Hàn. Mục tiêu chính của đề tài lànghiên cứu tác động, ảnh hưởng của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại hai nước, phân tích các cơ hội và các thách thức đặt ra với thương mại Việt Nam trong lộ trình thực hiện các cam kết AKFTA và tìmcác giải pháp để phát triển quan hệ thương mại song phương và cải thiện tình trạng nhập siêu với Hàn Quốc. Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là các nội dung của Hiệp định khu vực th-ơng mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), quan hệ th-ơng mại Việt Nam - Hàn Quốc và các tác động tích cực và tiêucực do việc thực hiện AKFTA đem lại cho Việt Nam trong phát triển quan hệ thương mại hàng hóa Việt - Hàn. Do giới hạn về nhiều mặt, Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của Hiệp định khu vực mậu dịch tự do AKFTA đến thương mại hàng hoá giữa hai nước giai đoạn trước khi ký kết Hiệp định, từ khi ký Hiệp định đến nay và triển vọng trong những năm tiếp theo. Các lĩnh vực khác như: Thương mại dịch vụ, vấn đề về đầu tư, sở hữu trí tuệ.chỉ được xem xét như yếu tố bổ sung, hỗ trợ cho thương mại hàng hoá giữa hai nước phát triển. Để thực hiện Đề tài, một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng kết hợp là: Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, khảo sát thực chứng, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, phương pháp chuyên gia và hội thảo chuyên đề Ngoài phần mở đầu, kết luận vàtài liệu tham khảo, Đề tài được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về sự phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc Chương 2: Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và tác động của nó đến quan hệ thương mại Việt - Hàn Chương 3: Cơ hội, thách thức và những giảipháp chủ yếu nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực hiện AKFTA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY