Đề tài Thái độ của sinh viên trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng với hoạt động phòng chống ma tuý

Hiện nay hoạt ñộng phòng chống ma tuý là vấn ñề ñặc biệt quan trọng, ñược nhà nước và xã hội rất quan tâm. Chúng ta biết, tệnạn ma tuý là hiểm hoạlớn cho toàn xã hội, gây tác hại vềmặt sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá vỡhạnh phúc gia ñình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng ñến trật tựan toàn xã hội và an ninh quốc gia. Trong những năm qua, Bộgiáo dục và ñào tạo ñã chủtrì, phối hợp với lực lượng công an và các ban ngành cơ liên quan, chỉ ñạo và triển khai ñồng bộ, quy ết liệt các chủtrương, biện pháp, trong ñó có các hoạt ñộng tuyên truyền phòng chống ma tuý ởtất cảcác cấp học, bậc học. Nhà nước nỗlực triển khai ñồng bộcác giải pháp kết hợp với sự hỗtrợtích cực của các cấp, các ngành và cả ñịa phương ñã góp phần kiềm chế tệnạn ma tuý ởtrường học, nhiều ñịa phương Tuy nhiên, do tác ñộng của nhiều nguyên nhân nên tình hình học sinh, sinh viên liên quan ñến ma tuý vẫn còn diễn biến phức tạp và gia tăng. Trước năm 1998, riêng vềán ma tuý, toà án các ñịa phương trong cả nước ñã phát hiện 9.110 vụvới 18.772 ñối tượng phạm tội vềma tuý. Trong sáu năm qua (2001- 2006), ñã phát hiện, bắt giữtrên 76.400 vụphạm tội về ma tuý, triệt phá 4.270 tụ ñiểm liên quan ñến buôn bán ma tuý, xửlý gần 120.00 ñối tượng. So với giai ñoạn 1995- 2000, sốvụvà ñối tượng bịxửlý tăng lầm lượt là 33% và 19%.[24] Điều nguy hiểm nhất là ma tuý ñang nhằm vào thanh niên Việt Nam ñểlôi kéo, ñầu ñộc họtrởthành con nghiện “chung thân”. Trong ba năm trở lại ñây (2005- 2007), ñối tượng nghiện ma tuý ñang có xu hướng “trẻhoá” ngày càng nhiều, trong số ñó, học sinh, sinh viên chiếm tới 53.82%. Hậu quả ñáng lo ngại là người nghiện ma tuý ở ñộtuổi từ18 ñến 30 chiếm ñến gần 66%. Thống kê năm học 2005 - 2006 ở64 tỉnh thành, thành trong cảnước ñã có 1.234 học sinh, sinh viên có liên quan ñến ma tuý, tập trung chủyếu ởcác 2 ñịa phương nhưHà Nội, TP HồChí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cao Bằng, NghệAn Nguy hiểm hơn, sốsinh viên nghiên ma tuý ñã tăng từ28% (năm1995) lên 40.5% (năm 2007). Vừa qua tại Hà Nội ñã khảo sát trên 33 trường Đại học và Cao ñẳng thì có tới 31 trường có sinh viên sửdụng ma tuý.[24] Những tác hại mà ma tuý gây ra, tội phạm ma tuý ngày càng gia tăng và tình trạng sửdụng ma tuý trong sinh viên nhưvậy, quảthật là hồi chuông báo ñộng khiến chúng ta phải suy nghĩ. Sinh viên ñã và ñang là nạn nhân chính của tệnạn này, do vậy ñã có nhiều nỗlực trong việc tổchức các hoạt ñộng phòng chống ma tuý trong học sinh, sinh viên, trong ñó công tác truyền thông, giáo dục luôn ñược coi là nhiệm vụhàng ñầu, thông qua hoạt ñộng này, giúp cho thanh niên nhận biết ñược “kẻthù” và những nguy cơ, có thể trang bịcho họnhững kiến thức, kỹnăng ñểhọtựra quy ết ñịnh cho chính bản thân mình vềviệc phòng và chống tệnạn ma tuý có hiệu quả. Xuất phát từnhững lý do trên, chúng tôi ñã chọn ñềtài “Thái ñộcủa sinh viên trường Đại học Sưphạm - Đại học Đà Nẵng với hoạt ñộng phòng chống ma tuý”, làm khoá luận tốt nghiệp của mình. Qua ñó, tìm hiểu thái ñộcủa sinh viên với hoạt ñộng PCMT và ñưa ra một sốkiến nghị ñểhoạt ñộng này có hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY