Đề tài Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính là một nhu cầu tất yếu của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu, để từ đó xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền hành chính. Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều kiện căn bản để góp phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội quốc gia. Tại huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, cải cách hành chính trong những năm qua luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên cải cách hành chính nói chung còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, mang nặng tính hình thức, chưa chủ động, chưa tạo ra tác động mạnh đến các cơ quan, tổ chức, người dân do đó chưa đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Yên Định Định năm 2013 đã nêu rõ: “xiết chặt kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính quyết liệt trong chỉ đạo điều hành ở tất cả các cấp, các ngành. Triển khai các giải pháp minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, từng bước hiện đại hóa nền hành chính”. Chính vì vậy, Tôi chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” với hy vọng và mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay. Nội dung chính của tiểu luận gồm 3 chương: - Chương I: Cơ sở lý luận về cải cách hành chính. - Chương II: Đánh giá thực trạng cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. - Chương III: Giải pháp cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY