Đề tài Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền công ty cổ phần Hương Thủy

Xây dựng một HTKSNB hữu hiệu cho Công ty nói chung và cho chu trình bán hàngthu tiền nói riêng là một việc quan trọng, vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài “Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Hương Thủy” để làm đề tài khóa luận. Đề tài tập trung tìm hiểu quy trình bán hàng-thu tiền trong sự kết hợp với các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Hương Thủy. Dựa trên những vấn đề còn tồn tại đã tìm ra, tôi đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chu trình bán hàng-thu tiền tại Công ty. Nội dung chính của đề tài như sau: Phần I. Đặt vấn đề Phần II. Nội dung và kết quả nghiên cứu Chương 1. Đề cập đến những vấn đề cơ sở khoa học liên quan đến HTKSNB trong doanh nghiệp nói chung và HTKSNB trong chu trình bán hàng-thu tiền nói riêng. Cụ thể như sau: Giới thiệu về khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ và các bộ phận cấu thành HTKSNB cũng như các vấn đề cơ bản về Chu trình bán hàng-thu tiền và các thủ tục kiểm soát tổng quát trong chu trình đó. Chương 2. Tóm lược quá trình phát triển và các thông tin cơ bản của Công ty Cổ phần Hương Thủy. Qua sự tìm hiểu thực tế, trình bày các hoạt động kiểm soát mà Công ty Cổ phần Hương Thủy đang thực hiện. Chương 3. Nêu ra các ưu và nhược điểm của hoạt động KSNB quy trình bán hàngthu tiền của Công ty Cổ phần Hương Thủy. Trên cơ sở những tồn tại tìm được, đề xuất một số nhóm biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế những rủi ro trong chu trình bán hàng-thu tiền trong mối tương quan với nguồn lực của Công ty. Phần III. Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY