Đề tài Tìm hiểu hệ thống tính điểm trường PTTH

Hệ thống quản lý Điểm của một trường PTTH được chúng tôi xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế hệ thống quản lý Điểm của một trường cấp III với chương trình đào tạo bình thường trong hệ thống khối các trường PTTH trong cả nước. Đó là trường PTTH Bán công Tạ Uyên Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình. Đây là một trường PTTH thuộc khối ngoài công lập và mới được xây dựng, thành lập từ năm học 2004 – 2005. Thực tế trường được thành lập để tách khối bán công trong các trường công lập trong huyện. Do vậy về cơ sở vật chất nhà trường cũng còn hạn chế và đang hoàn thiện dần , ban đầu nhà trường mới có học sinh khối 10, năm 2005-2006 nhà trường đã tuyển sinh được số lượng hơn 500 em HS tương ứng với 10 lớp 10, và cứ như thế đến năm học 2006-2007 thì nhà trường đã có đủ 3 khối học là 10, 11, 12 với 28 lớp, n¨m häc 2006-2007 ®• cã kho¸ häc sinh ®Çu tiªn thi tèt nghiÖp líp 12, víi tû lÖ ®ç kh¸ cao so víi c¸c tr­êng n»m ngoµi khèi c«ng lËp, ®Çu n¨m häc 2007 – 2008 nhµ tr­êng ®• tuyÓn sinh ®­îc 500 häc sinh khèi 10 vµ ®­îc chia thµnh 09 líp. Nh­ vËy tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i nhµ tr­êng cã 28 líp t­¬ng øng víi 3 khèi líp lµ khèi 10 cã 09 líp, khèi 11 cã 10 líp, khèi 12 cã 09 líp Để thu được những thông tin cần thiết cho việc xây dựng hệ thống mới, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực tế trên những nhân tố cụ thể có tác động trực tiếp đến hệ thống quản lý điểm của trường PTTH. Khảo sát được tiến hành trên 3 mức khác nhau: - Mức lãnh đạo: Hiệu trưởng trường PTTH. - Mức điều phối quản lý: Giáo viên chủ nhiệm. - Mức thừa hành: các thầy cô giáo bộ môn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY