Đề tài Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt

Trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức ở trong nƣớc và trên thế giới nhƣ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thƣờng, an ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp song, tỉnh Lâm Đồng đã tranh thủ thời cơ, vƣợt qua khó khăn, thách thức để đạt đƣợc những kết quả khả quan: 9 tháng đầu năm 2012, GDP (theo giá so sánh năm 1994) đạt 7,247 tỷ đồng, tăng 15.6%, trong đó lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt 1,752 tỷ đồng, tăng 9.5%; công nghiệp xây dựng 2,760.8 tỷ đồng, tăng 17.8%; dịch vụ 2,733.7 tỷ đồng, tăng 17.6%. GDP (theo giá hiện hành) đạt 19.366 tỷ đồng, tăng 22.2%; công nghiệp xây dựng 4.515 tỷ đồng, tăng 23.3%; dịch vụ 8,747 tỷ đồng tăng 25.7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 197.7 triệu USD tăng 9.6%. Tổng mức đầu tƣ xã hội đạt 8,550 tỷ đồng, tăng 0.6%. Thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn 2,886.5 tỷ đồng, đạt 62% dự toán địa phƣơng và bằng 104 so với cùng kỳ. Thu hút khách du lịch 2.98 triệu lƣợt, tăng 6.4% so cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 22,663 lao động, tăng 2% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu lao động đƣợc 363 ngƣời bằng 87.8% so với cùng kỳ. Riêng với lĩnh vực chăn nuôi, tình hình tiếp tục phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó đàn bò tăng 5%, riêng bò sữa tăng 34%. Về công tác phòng chống dịch, tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin lỡ mồm long móng, vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, vắc xin dịch tả,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY