Đề tài Trình bày và phân tích những tư tưởng triết học cơ bản của triết gia Francis Bacon

<p> Lịch sử triết học từ thời cổ đại đến nay l à lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Trong suốt lịch sử chiều d àilịch sử về triết học th ì có những lúc chủ nghĩa duy vật thắng thế nh ưng có đôi lúc th ì chủ nghĩa duy tâm hoàn toàn áp đ ảo chủ nghĩa duy vật. Triết học ph ương Tây trung đ ại là một triết học mang đầy tính thần học, kinh viện. Trong thời gian kéo d ài khoảng một ngàn năm từ thế kỷ thứ IV -XIV là giai đoạn cực kỳ đen tối của x ã hội phương tây mà sách sử gọi là ”đêm trư ờng trung cổ” l à một thời kỳ thống trị của Nh à thờ Thiên chúa giáo. Sang thế kỷ thứ XV -XVI, ở Tây Âu phong tr ào Văn hóa Ph ục Hưng chủ trương khôi phục và phát triển những giá trị văn hóa thời cổ đại đ ã bị lãn quên. Với phong trào này cùng v ới sự biến đổi điều kiện kinh tế -xã hội góp phần đẩy mạnh sự phát triển của khoa học tự nhi ên. Toán h ọc, cơ học, địa lý, thi ên văn học. đã đạt được những th ành tựu đáng kể v à đã bắt đầu tách khỏi triết học tự nhiên. Triết học đã thay đổi đối tượng và phạm vi nghi ên cứu của mình, xu ất hiện nhiều tư tưởng triết học mới. Có những t ư tưởng đặt nền móng hết sức quan trọng cho triết học v à khoa học sau này. Trong n hiều triết gia thời n ày thì có tri ết gia người Anh Francis Bacon (1561 -1626) là ngư ời đặt nền móng cho tr ường phái duy vật kinh nghiệm v à khoa học thực nghiệm . Triết học duy vật của Bac ơn đã có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của khoa học, nó giáng một đòn rất mạnh vào uy tín c ủa nhà thờ và giáo hội. Lịch sử triết học v à khoa học phương Tây chịu ảnh h ưởng sâu sắc bởi các t ư tưởng của Francis Bacon. Trong bài tiểu luận này tôi sẽ trình bày và phân tích v ề những tư tưởng triết học c ơ bản của triết gi a Francis Bacon, nh ững ảnh hưởng của nó đến nền văn minh hiện đại. Bài tiểu luận này được viết dựa v ào một số tài liệu tham khảo và những suy nghĩ nhận xét chủ quan của tôi n ên có thể còn vài điều chưa thật hoàn thiện, mong các thầy cô v à bạn bè có gì thì góp ý. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY