Đề tài Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu lựa chọn địa điểm bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phục vụ quy hoạch sử dụng đất (lấy ví dụ ở huyện Đông Anh, Hà Nội)

<p> 1. Tính cấp thiết của đềtài Đất đai cung cấp cho con người tài nguyên và đồng thời cũng làm chức năng chứa đựng những phếthải sản sinh ra trong quá trình sinh sống và phát triển của con người. Nhưng khi sốlượng phếthải này vượt quá một mức độnhất định thì việc chứa đựng chúng trởthành một vấn đềphức tạp. Đặc biệt là khi nền kinh tếcàng phát triển, tốc độ đô thịhoá nhanh thì diện tích đất đai của các đô thịdành cho các mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp càng nhiều, vậy “nhà của rác” sẽ ở đâu? Vấn đềtìm vịtrí chôn lấp rác cũng là một trong những nhiệm vụquan trọng của quy hoạch sửdụng đất. 1 triệu 600 nghìn tấn là con số ước tính vềlượng rác của Hà Nội năm 2010 do SởKhoa học và Công nghệThành phố đưa ra. Nếu chúng ta không có biện pháp xửlý thì khối lượng rác thải khổng lồnêu trên sẽtrởthành một thảm hoạcủa đô thị. Chôn lấp rác là biện pháp xửlý chất thải rắn sửdụng nhiều nhất và phổbiến ởnước ta. Lâu nay, các bãi rác thường được hình thành một cách tựphát, làm mất mỹquan đô thị, lãng phí sửdụng đất và ô nhiễm môi trường. Trong công tác quy hoạch sửdụng đất, việc chọn địa điểm xây dựng bãi chôn lấp chất thải là rất cần thiết vì sựlựa chọn đúng giúp chúng ta bảo vệmôi trường và giảm thiểu chi phí xây dựng, cũng nhưgiải quyết các vấn đềxã hội khác. Chọn địa điểm bãi chôn lấp chất thải rắn là một bài toán phân tích không gian phức tạp nhằm phục vụcho mục đích quy hoạch sửdụng đất, quy hoạch đô thị. Nó đòi hỏi phải đánh giá rất nhiều các tiêu chí khác nhau vềtựnhiên, kinh tế, xã hội, môi trường. Đểgiải quyết vấn đềnày thì vềphương pháp luận, phân tích đa chỉtiêu là một cách tiếp cận thích hợp nhất, và hệthông tin địa lý (GIS) là công cụhỗtrợ quyết định hiệu quả. GIS cho phép chúng ta phân tích, xửlý dữliệu không gian, tính toán đến nhiều chỉtiêu và tích hợp các lớp thông tin phục vụcho việc xác định vịtrí bãi chôn lấp. Huyện Đông Anh, thành phốHà Nội là một huyện có tốc độphát triển tương đối nhanh và có nhiều khu công nghiệp được xây dựng trong thời gian gần đây. Bộ mặt của huyện đang dần khởi sắc nhưng bên cạnh đó thì vấn đềrác thải đang là nỗi lo trong công tác quản lý đất đai và môi trường. Trong những năm qua, thực hiện chủtrương xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xửlý rác thải, huyện Đông Anh đã thành lập các tổthu gom rác và bãi chôn lấp tại 156 thôn làng của huyện. Tuy nhiên, hầu hết các bãi chôn lấp rác tại chỗcủa các thôn làng là tận dụng những hốhay hồao, bãi tha ma. Thực trạng chôn lấp rác không đúng quy định tại một số bãi rác ởcác thôn làng không chỉgây khó khăn cho công tác quản lý đất đai mà còn đểlại nhiều nguy cơtiềm ẩn vềô nhiễm nguồn nước, đất đai và không khí. Vì thế mà biện pháp lâu dài là cần phải quy hoạch xác định vịtrí một bãi chôn lấp chất thải rắn có quy mô phù hợp và đáp ứng các yêu cầu vềmôi trường. Đây cũng là một trong những nhiệm vụcấp bách của quản lý đất đai. 2. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng phương pháp lựa chọn địa điểm bốtrí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên cơsở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉtiêu. Thửnghiệm trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phốHà Nội. 3. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan vềvấn đềlựa chọn địa điểm bốtrí bãi chôn lấp chất thải rắn. - Nghiên cứu quy trình ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉtiêu trong việc tìm địa điểm bốtrí bãi chôn lấp hợp lý. - Ứng dụng quy trình trên đểxác định vịtrí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Đông Anh, thành phốHà Nội. So sánh kết quảcủa đềtài với phương án quy hoạch sửdụng đất của huyện đến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp từtài liệu: các nguồn tài liệu thu thập được bao gồm giáo trình, sách tham khảo, báo chí, mạng Internet, các bài viết, báo cáo trong và ngoài nước, sẽ được nghiên cứu, phân tích, và tổng hợp các vấn đềliên quan đến đềtài. - Phương pháp điều tra thực địa: đểbiết được thực tếcủa khu vực nghiên cứu và thu thập thêm nguồn dữliệu cho đềtài. - Phương pháp đánh giá định lượng để đưa ra những sốliệu có tính khách quan cao phục vụtrợgiúp quyết định. - Phương pháp phân tích đa chỉtiêu đểxác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tốvà tổng hợp các chỉtiêu đánh giá. - Phương pháp phân tích không gian bằng GIS để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm hợp lý cho bãi chôn lấp chất thải rắn. - Phương pháp chuyên gia để đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hưởng. - Phương pháp thửnghiệm thực tế đểkiểm chứng kết quảnghiên cứu. 5. Kết quả đạt được - Quy trình ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉtiêu trong lựa chọn địa điểm bốtrí bãi chôn lấp chất thải rắn dựa trên một sốchỉtiêu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. - Phương án bốtrí vịtrí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. 6. Ý nghĩa của đềtài - Ý nghĩa khoa học của đềtài là đã đưa ra được quy trình lựa chọn vịtrí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp định lượng trên cơsở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉtiêu. - Ý nghĩa thực tiễn của đềtài là đã xác lập cơsởkhoa học và đềxuất phương án bốtrí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Đông Anh, thành phốHà Nội. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY